Časopis Naše řeč
en cz

Zívati a -zývati

[Drobnosti]

(pdf)

-

(O. P.) Různý pravopis těchto dvou sloves má příčinu v jejich různém původu. Sloveso zívati znělo v staré češtině zievati a souvisí se slovesem zeji, záti (na př. propast zeje a pod.); proto se v něm po z píše í. Sloveso -zývati, které se vyskytuje v složeninách nazývati, vyzývati se, ozývati se atd., znělo tak už v staré češtině a souvisí se slovesem zovu (zvu), zváti; ý v něm vzniklo zdloužením z tvrdého jeru.

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 9, s. 252

Předchozí Václav Týml: Z jazykových zvláštností Sušicka a Plzeňska

Následující Václav Polák: Lexikální a etymologické drobnosti III. (čokoláda)