Časopis Naše řeč
en cz

Oprava

Redakce

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

V příspěvku Konzumace, konzumpce a konzumování, otištěném v NŘ 72, 1989, č. 5, došlo k chybě při uvádění latinských sloves na s. 271. Správně má být: … z předpony con a slovesa sumere a se slovesem consumere. Za upozornění na toto nedopatření děkujeme dr. J. Šabršulovi, DrSc.

Naše řeč, ročník 73 (1990), číslo 1, s. 56

Předchozí Zdeňka Hladká: Ekologie

Následující Karel Kučera: Současné postavení českého jazyka v USA