Časopis Naše řeč
en cz

Lakros

Anna Pecušová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Lakros je jedna z nejstarších kanadských kolektivních her. První písemné zprávy najdeme již v 17. stol; koncem minulého století se hra rozšířila téměř po celých Spojených státech i po Evropě a získala si značnou oblibu. V letech 1904 a 1908 byla zařazena i do programu olympijských her. V Československu se hraje asi dvacet let.

Pojmenování lacrosse vytvořili podle legendy francouzští kolonisté, protože jim hrací náčiní (hole s kulovitými síťkami) připomínalo biskupskou berlu (francouzsky la crosse). Původní psaná podoba názvu se u nás přizpůsobila výslovnosti a počeštila se na podobu lakros. Ve sportovní terminologii prošly stejným vývojem např. názvy sportů džudo (judo), hokej (hockey), ragby (rugby), volejbal (volley-ball) a výrazy bek (back), bekhend (backhand), mečbol (matchball). Slovotvornou část -cross najdeme i ve „slovníku“ hokejistů v pojmenování krosček (tj. pravidly nepřípustný úder holí). Označení bylo — tak jako celá řada dalších výrazů sportovní terminologie — převzato z angličtiny (cross-check). S hokejem má lakros společného více, než by se mohlo na první pohled zdát. V Kanadě se běžně hraje tzv. box-lacross (box zde neznamená úder, ale ohraničený prostor). Při hře se využívá nezamrzlé hokejové hřiště s mantinely, pevné a poměrně velké hrací hole se drží oběma rukama, míček je tvrdý a celá hra značně dynamičtější a náročnější než varianta oblíbená a rozšířená u nás, při níž je hřiště neohraničené a hole se drží v jedné ruce.[1]

Pro hrací náčiní, což je hůl zakončená kulovitou síťkou, připomínající poněkud síťku na motýly, se užívá výraz lakroska. Toto pojmenování vzniklo připojením přípony -ka ke slovu lakros. Je známo, že přípona -ka je v rámci slovotvorné kategorie jmen prostředků jednou z nejproduktivnějších.[2] Při tvoření pojmenování, která označují různé hrací náčiní a pomůcky pro sport, se přípona -ka (popř. -ky pro pomnožná jména) připojuje jak k základům substantivním, např. hokej — hokejka, lakros — lakroska, tak ke slovesným, např. kopat — kopačka, pálit — pálka, sjezdovat — sjezdovka/sjezdovky, plavat — plavky, cvičit — cvičky.


[1] Ve slovech jako motokros, cyklokros, která se nám při čtení názvu lakros vybaví, má část -kros původ v anglickém výrazu cross-country, jímž je označován přespolní závod využívající přírodních cest a překážek. Přes pravopisnou shodu slov lakros, motokros je původ slov i jejich význam zcela odlišný.

[2] Viz Mluvnice češtiny 1, Praha 1986, s. 245n.

Naše řeč, ročník 72 (1989), číslo 1, s. 48

Předchozí Jan Chloupek: Jubileum Josefa Vachka — bohemisty

Následující Miloslav Sedláček: Aktuální a aktuelní