Časopis Naše řeč
en cz

Čatní

Růžena Buchtelová

[Drobnosti]

(pdf)

-

V současné době se v některých kuchařských příručkách a časopisech setkáváme častěji s výrazem čatní. Rozumí se jím druh pikantních omáček, připravovaných ze zeleniny, ovoce, orientálního koření a dalších přísad, které se podávají jako příloha k masu apod. Název čatní pochází z hindštiny a jeho základem je slovesný tvar čátna, což bychom do češtiny přeložili nejspíše jako být přichucován.

Jde o slovo nové, které postupně zdomácňuje v naší slovní zásobě; při jeho užívání vznikají problémy pravopisné i výslovnostní, jak tomu nasvědčují některé dotazy v jazykové poradně. Zprostředkujícím jazykem při převzetí výrazu čatní byla angličtina, odkud jsme ho převzali v psané podobě chutney [čatny]. Tento anglický způsob psaní se po jistou dobu v psaných kuchařských textech dodržoval. Vzrůstající obliba různých druhů pikantních omáček vedla k tomu, že se postupně upravila grafická podoba slova chutney blíže k jeho výslovnosti. V současné době se v kuchařských příručkách setkáváme již s pravopisnou podobou částečně počeštěnou, a to čatní [čatný], ojediněle i čatni [čatny]. Obě tyto psané podoby se rozcházejí v délce; výslovnost [čatný] odpovídá výslovnosti výchozího jazyka, zatímco [čatny] se opírá o výslovnost anglickou.[1]

Je známo, že při rozhodování o pravopise a výslovnosti slov cizího původu přejímaných do češtiny vycházíme z aktuálních potřeb jazykové komunikace, přičemž respektujeme i sociálně jazykové faktory, které se v ní uplatňují. Proto také při stanovení spisovné výslovnosti přihlížíme zejména k tomu, jaká výslovnost se ustálila ve spisovných mluvených projevech, zda umožňuje komunikaci v daném oboru a zda je zároveň všem posluchačům plně srozumitelná. Pro současnou jazykovou praxi bychom doporučili počeštěný způsob psaní čatní a výslovnostní podobu s dlouhou koncovou samohláskou [čatný], která podle našich zjištění ve spisovných mluvených projevech výrazně převažuje.

Některým uživatelům spisovného jazyka může činit potíže i zapojení slova čatní do textu. Obecně platí, že čeština při zařazování přejatých slov do tvaroslovného systému přihlíží k jejich zakončení ve vyslovované podobě. Protože vyslovovaná podoba výrazu čatní je zakončena na [čatný], můžeme je přiřadit k jménům jako je např. sárí, vádí [vádý], která jsou rodu středního a zůstávají nesklonná.


[1] Srov. Velký anglicko-český slovník, Praha 1984.

Naše řeč, ročník 72 (1989), číslo 2, s. 106

Předchozí Olga Martincová: Úkolky a úkolenky

Následující Jaromír Povejšil: K osobním jménům Patejdl, Ploch a Ploc / Plotz