Časopis Naše řeč
en cz

Apelativum korálovna

Libuše Olivová-Nezbedová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Toto apelativum české výkladové slovníky, tj. Jungmannův, Kottův, Příruční slovník jazyka českého a Slovník spisovného jazyka českého neuvádějí. Je však doloženo v názvu budovy Korálovna (Borohrádek, okr. Rychnov n. Kn.), ve které se podle soupisu pomístních jmen vyráběly broušené korále.[1]

Apelativum korálovna je tvořeno z nedějového substantiva korál příponou -ovna. Podle Tvoření slov v češtině 2 (Praha 1967, s. 436—437) označují obecná jména míst tvořená příponou -ovna od nedějových substantiv ‚uzavřený prostor, v němž se věc označená základem vyrábí‘.[2] Znamená tedy korálovna ‚prostor, v němž se vyrábějí korále‘, což potvrzují místní údaje.


[1] Viz archív pomístních jmen onomastického úseku Ústavu pro jazyk český ČSAV v Praze.

[2] Obdobně uvádí Mluvnice češtiny 1 (Praha 1986, s. 284) u přípony -na a rozšířené varianty -ovna, že „denominativa pojmenovávají místa podle výrobků, které se tam vyrábějí“.

Naše řeč, ročník 72 (1989), číslo 2, s. 110

Předchozí Eva Macháčková: Sjetiny

Následující Pavel Chalupa: Vitraj a vitráž