Časopis Naše řeč
en cz

Panenčí šaty

Naděžda Fuková

[Drobnosti]

(pdf)

-

Nedávno se objevilo v novinách spojení panenčí šaty s významem ‚šaty na panenku‘. Přestože přídavné jméno panenčí není zachyceno v žádném našem slovníku, není utvořeno neústrojně. Adjektivní přípona -í, vyjadřující obecně vztah k druhu, je sice častá hlavně u jmen zvířat, např. rybí, hadí, včelí, čapí, králičí, ale najdeme ji i u několika přídavných jmen utvořených od pojmenování žen, zvláště dívka — dívčí, bába — babí, zřídka vdova — vdoví, rusalka — rusalčí. Ve srovnání s velkou skupinou adjektiv utvořených od jmen zvířat je přípona u adjektiv od pojmenování osob neproduktivní, zejm. ve spisovné češtině (poněkud živější je v nářečích — srov. J. Hlavsová, NŘ 65, 1982, 201n.). Jestliže bylo přesto přídavné jméno panenčí utvořeno a použito ve spojení panenčí šaty, působilo tu zřejmě jako vzor běžné spojení dívčí šaty.

Naše řeč, ročník 66 (1983), číslo 2, s. 112

Předchozí Eva Macháčková: Jsou drůbky totéž co vnitřnosti?

Následující Zdeněk Tyl: K historii vzniku Jungmannova Slovníku česko-německého