Časopis Naše řeč
en cz

K 70. narozeninám dr. Františky Havlové

Běla Poštolková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

30. listopadu letošního roku oslaví své 70. narozeniny dlouholetá pracovnice Ústavu pro jazyk český ČSAV a pilná přispěvatelka časopisu Naše řeč, významná lexikografka, lexikoložka a badatelka v oblasti stylistiky, PhDr. Františka Havlová. Autorsky se aktivně podílela na všech třech výkladových slovnících spisovné češtiny; pro čtyřsvazkový slovník vypracovala navíc soubor zájmen, zájmenných příslovcí a výčet slovesných předpon, pro jednosvazkový slovník spojky a částice. Po teoretické stránce se zabývala zejména problematikou rozsahu slovníku, excerpcí a jejími prameny a autorskými slovníky. V oblasti stylistiky se věnovala jazyku knih pro mládež, Hrubínovým veršům pro děti, jazykové úpravě pohádek i jazykové charakteristice postav V. Vančury. Nejobsáhleji a z různých aspektů však pojednala o jazyce a stylu Ivana Olbrachta[1] i o jeho vztahu k časopisu Naše řeč.[2] V rámci bohaté popularizační činnosti vytvořila řadu rozhlasových jazykových koutků a novinových jazykových sloupků v Tvorbě a ve Večerní Praze.

K životnímu výročí i do dalších let přejeme jubilantce hodně zdraví, osobní pohody a pracovních úspěchů.


[1] NŘ 45, 1962, 224—5; 55, 1972, 233—242; 57, 1974, 113—122; souborně: K jazyku a stylu Ivana Olbrachta a K jazyku Olbrachtových reportáží ze Zakarpatska, in: Stylistické studie I, Praha 1974, s. 1—32, 140—165.

[2] NŘ 65, 1982, 208—212.

Naše řeč, ročník 66 (1983), číslo 5, s. 264

Předchozí Vladimír Šmilauer: Šedesátiny prof. PhDr. Karla Hausenblase, DrSc.

Následující Josef Hrbáček: Za Emilem Dvořákem