Časopis Naše řeč
en cz

Pozoruhodné jubileum

Jaroslav Kuchař

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Ve stálé pracovní aktivitě podložené dobrým tělesným zdravím a duševní pohodou se dne 12. 6. 1983 dožil osmdesátin dr. Karel Sochor. Původní profesí středoškolský profesor byl ve 30. letech povolán do Kanceláře slovníku jazyka českého jako lexikograf, specializoval se po r. 1945 a zejména v nově organizovaném Ústavu pro jazyk český ČSAV na otázky terminologie a po skončení „první“ aktivní služby trvale vypomáhá v oddělení jazykové kultury jmenovaného Ústavu. (Podrobnější zhodnocení Sochorovy odborné činnosti bylo publikováno v NŘ 56, 1973, s. 102, u příležitosti jeho sedmdesátin.)

Sochorovy bohaté zkušenosti a duševní svěžest se dodnes uplatňují v několika směrech: Je především neobyčejně pohotovým, bystře reagujícím a také ve veřejnosti velmi oblíbeným rádcem v telefonické jazykové poradně oddělení. Jeho odpovědi a rady mají váhu pracovníka zralého, rozvážného, s širokým rozhledem. Značné oblibě se těší i jeho přednášky a kursy o otázkách jazykové správnosti; jsou poutavé nejen svým obsahem, opírajícím se o mnohaletou praxi v oblasti jazykových úprav odborných textů, ale i svou kultivovanou formou. V neposlední řadě si pak jubilant zachovává kontakty s díly a pracovišti, k nimž ho váže dlouholetá spolupráce, jako je např. Naučný slovník zemědělský, zpracovávaný péčí Čs. akademie zemědělské.

Prostě, mluví-li se dnes často o prodloužení onoho „druhého“ aktivního období v životě člověka, může tu být dr. Sochor dobrým vzorem.

Naše řeč, ročník 66 (1983), číslo 3, s. 142

Předchozí Jaroslava Hlavsová: Z tradice vzájemných vztahů české dialektologie a etnografie

Následující Marie Nováková: Dvojí jubileum české bibliografie