dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Výzva

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Čtvrtý svazek Místních jmen v Čechách z pozůstalosti prof. Ant. Profouse (S—Ž) byl dokončen a připraven k tisku. Vyjde v Nakladatelství ČSAV v r. 1957 v rozsahu asi 900 tiskových stránek. Místopisná komise ČSAV připravuje kolektivní prací svazek dodatkový, který bude obsahovat:

1. předmluvu o vzniku a spolupracovnících Profousova díla, 2. seznamy zkratek literatury a pramenů i ostatních zkratek, 3. odkazy na [243]změny úředních názvů obcí, osad a místních částí podle stavu v r. 1956, 4. seznam jmen podle okresů, 5. vysvětlivky latinských a německých termínů, 6. soustavu jmen, zejména po stránce slovotvorné a významové, 7. dodatky a opravy ke všem čtyřem svazkům.

Místopisná komise ČSAV žádá odborné pracovníky, zejména archiváře, místní znalce a vlastivědné pracovníky, aby přispěli ke zdokonalení díla svými připomínkami. Vítány budou doklady jednotlivých jmen z historických pramenů, zejména ovšem nejstarší, ale i pozdější, pokud by se jimi vznik a vývoj jmen lépe osvětloval, dále připomínky k lidovým tvarům jmen, k výkladům po stránce jazykové, historické, geografické atd.

Tato výzva se ovšem týká prozatím jen tří dosud vydaných svazků, t. j. písmen A—Ř, a bude opakována po vydání sv. IV (S—Ž) v r. 1957. Zaslané připomínky budou zpracovány Místopisnou komisí ČSAV a budou zužitkovány zpracovateli V. svazku.

Místopisná komise ČSAV žádá, aby byly připomínky adresovány jejímu jednateli, dr. Janu Svobodovi (Slovanský ústav ČSAV, Valentinská 1, Praha 1).

Naše řeč, ročník 39 (1956), číslo 7-8, s. 242-243

Předchozí Božena Zimová: Práce dopisovatelů při tvoření archivu lidového jazyka

Následující Zdeněk Tyl: Z knih, časopisů a novin