Časopis Naše řeč
en cz

Sté výročí Listů filologických

Emanuel Michálek

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Před sto lety začaly vycházet nákladem Jednoty českých filologů Listy filologické a pedagogické. Byl to první český časopis věnovaný studiu jazyků a literatur, tedy oboru filologickému v širokém smyslu. Menší část obsahu byla zpočátku určena také otázkám metodiky vyučování na střední škole. V r. 1887 byla však tato pedagogická část vypuštěna a původní název časopisu byl zkrácen na dnešní podobu. Jak připomněl jeden z redaktorů, Jan Gebauer, v úvodě k prvnímu číslu, měl se nový časopis soustředit především na filologii klasickou a slovanskou. Lze říci, že toto zaměření si Listy filologické v podstatě podržely podnes. Postupem doby ovšem převládala vedle klasické filologie stále výrazněji bohemistika v souvislosti s tím, že od počátku dvacátých let našeho století má slovanská filologie u nás svou vlastní odbornou publikaci Slavii.

Listy filologické vznikly při stém výročí narození Josefa Jungmanna, na jehož obrozenecký odkaz vědomě navázaly. Měly od počátku významné postavení v domácí vědě a získaly si brzy uznání také u odborníků zahraničních. Po celou dobu svého trvání soustřeďovaly přední pracovníky naší jazykovědy, literární historie i jiných oborů. Vedle Jana Gebauera, o němž jsme se zmínili, přispíval do Listů filologických např. Josef Král, František Pastrnek, Jaroslav Vlček, Oldřich Hujer, Josef Zubatý, Bohuslav Havránek aj. Dnes jsou Listy filologické významným periodikem nejen pro historickou bohemistiku a vědu o antice, ale také pro bádání o středověku (medievalistiku), pro studium našeho humanismu ap. I tato mnohostrannost ukazuje, že Listy filologické nadále rozvíjejí dobré tradice, které vedly před sto lety k jejich vzniku.

Naše řeč, ročník 56 (1973), číslo 5, s. 275

Předchozí Pavel Jančák: Sedmdesátiny české dialektoložky

Následující Igor Němec: Petrolej, nafta, ropa