Časopis Naše řeč
en cz

Radíme a kritizujeme

JK (= Jaroslav Kuchař)

[Drobnosti]

(pdf)

-

JAZYKOVÉ OBTÍŽE S BAREVNOU TELEVIZÍ — Pořady Československé televize budou v nejbližší době obohaceny i o pravidelné vysílání barevného obrazu a s tím budou patrně spojeny i jisté obtíže jazykové. O tom nás alespoň přesvědčil před několika dny i jeden z televizních hlasatelů, když informoval diváky, co uvidí v příštím dnu na barvě, a když dokonce užil vyjádření, co barva bude vysílat. Abychom do budoucna předešli takovým způsobům vyjadřování o barevném vysílání, zamyslíme se trochu nad tím, jaké výrazy by bylo vhodné v těchto souvislostech užívat.

Z hlediska odborně technického nejde totiž jen o tzv. barevné vysílání, nýbrž o celý složitý systém snímání, přenosu, vysílání a přijímání televizních obrazů v přirozených barvách. Proto odborníci spíše označují celý systém souhrnně jako barevnou televizi, popřípadě mluví ještě o barevném obrazu a o barevném nebo barvonosném televizním signálu. Ovšem pro nás, diváky, bude jistě nejdůležitější, co Čs. televize bude vysílat, nač se budeme dívat. V tomto smyslu lze mluvit o pořadech barevné televize, anebo — sice méně přesně, ale pro běžné sdělovací potřeby dostačujícím způsobem — o barevném vysílání. Užijeme-li vyjádření slovesného, bude vhodné mluvit o tom, který pořad televize vysílá barevně nebo v barvách (nikoli tedy „na barvě“). A protože lze předpokládat, že tento způsob vysílání bude mít i svůj vlastní program, bylo by asi nejlépe zůstat při jeho pojmenování u opisného vyjádření program barevné televize, popř. u zkráceného barevná televize. Užívat tu pojmenování barevný program považujeme pro spisovné vyjadřování za méně vhodné, označení barva, např. ve spojení co bude zítra vysílat barva, je pak jako typicky slangové vyjádření pro spisovný jazyk zcela nevhodné.

Naše řeč, ročník 56 (1973), číslo 3, s. 168

Předchozí Ladislav Janský: Specializovat do závodu?

Následující Václav Křístek: Jungmannovy názory na jazyk a jeho poslání v životě společnosti (Z pokrokových tradic naší jazykovědy)