Časopis Naše řeč
en cz

Štípnout

J. J. (= Josef Janko)

[Drobnosti]

(pdf)

-

Co je naše štípnout „potajmu odcizit“? Nic jiného než německé stippen „píchat, strkat; namáčet“, v hantýrce „peníze krásti buď zvláštním pohybem prstů při rozměňování peněz nebo sáhnutím do pokladny nebo obětnice, a to s pomocí hůlky nebo proutku lepem pomazaných (Stipprute, Stipper)“; Stipper je pak „takový zloděj; tulák“. V češtině se přimklo sice toto slovo, zdánlivě zcela přirozeně, k slovesům štípati (u)štípnouti; ale v němčině se sloveso stippen hlásí jako i-ový odstín k odstínům podobným, jen jinak zabarveným: stapfen, steppen, stoppen, stuppen (stupfen), zkrátka je to zvukodobné slovo odedávna v řeči zakotvené.

Naše řeč, ročník 31 (1947), číslo 1, s. 20

Předchozí jpb. (= Jaroslav P. Blažek), Redakce: Neznalost českého jazyka v státních úřadech

Následující Karel Svoboda: Tropy a figury