Časopis Naše řeč
en cz

„Čisté pole“?

fp.

[Drobnosti]

(pdf)

-

Překladatel má dobře znát i jazyk mateřský, do něhož překládá, i jazyk cizí, z kterého překládá; jinak nemůže dobře překládat. Četl jsem nedávno v překladu z ruštiny výraz „v čistém poli“. To je přeloženo nečesky. Ruské „čisté pole“ je české „širé pole“. (Stálý přívlastek čisté — širé). Tedy „v širém poli“.

Naše řeč, ročník 31 (1947), číslo 5-6, s. 120

Předchozí Zladit a sladit

Následující Klementa Rektorisová: Básník a jeho mateřština