Časopis Naše řeč
en cz

Dělati dryje, trile

Václav Machek, V. Š. (= Vladimír Šmilauer)

[Drobnosti]

(pdf)

-

(I. Olbracht) — Toto rčení je rozšířeno v mnohých krajích Čech i Moravy a znamená asi dělati na odiv, na vzdor nebo z pouhé pýchy a bujnosti rozličné „kousky“, šprýmy, švandu, hlouposti, „vyvádět“, nebo také vulgárně „dělat flauze“. Podstatné jméno se píše drye (Kott 1, 316), tryje (7, 937), tryle (Kott 4, 216; Horečka), trýle (Bartoš ze Slavičínského; tak je i na Podřipsku podle Hallera), trile (Kott 7, 927; Eliášová, Listy filol. 66, 395), vždy v množném čísle. Výjimkou je po té stránce jen Bartošův záznam (v Slovníku): dryja han. = švanda; ale to může být slovnikářská úprava. Někde význam dostává další odstín „námitky, křik nesouhlasu“, na Holicku dělal trile = nebyl s tím srozuměn, huboval. To se pochopí snadno. Stran původu máme dosud jedinou domněnku, a to u Matzenauera, Cizí slova 148: mor. drye „trápení, psota, molestia“ (význam vystihl mylně) má za pravděpodobně cizí, myslí na něm. Dräu „hrozba“ (srv. drohen). Ale význam „hrozba“ v našich slovech není, a proto se ohlédneme jinde. Je nasnadě myslit (pravili mi tak, kdo to rčení znají) na něm. Drill, pohyb cvikový, cvik zvláště vojenský. Zdůrazňovala se tím slovem patrně nenáležitost, nepřiměřenost, nevítanost jistých pohybů, gest a chování v střízlivém občanském životě a při střízlivém myšlení.

V. Machek

Jiný možný výklad by byl z něm. hovorového Triller, ztřeštěnost, potrhlost.

(V. Š.)

Naše řeč, ročník 31 (1947), číslo 9-10, s. 180

Předchozí K Doležalovu posudku o Diktátech pro školy I. a II. stupně

Následující Pavel Váša: Slídný