dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Zladit a sladit

[Drobnosti]

(pdf)

-

(dr. K. K.) Sloveso zladiti má význam „učiniti (na)laděným“, a je tedy blízké slovesu naladiti, na př. zladit struny na houslích, zladit housle. Jestliže však chceme vyjádřit představu „uvésti něco (různé věci) v soulad“, potřebujeme k tomu slovesa s předponou s-: sladiti, na př. sladit všechny nástroje v orkestru, sladit hlasy, sladit barvy. Je to rozlišení potřebné, a proto i Pravidla čes. pravopisu výslovně uvádějí obě ty podoby. Není třeba mít obavy, že by se sloveso sladiti (příč. sladěn) mátlo se slovesem sladiti = činiti sladkým (příč. slazen), a nemá arci významu ani to, jestliže se někomu zdá, že výraz sladiti, když jde o ladění, je „komický a protivný“. — Jak pěkně lze slova sladiti užít, ukazuje na př. tato ukázka z jazyka literárního: Naše Slovácko je zemí barev, a ti prostí lidé dovedou ty barvy sladit v jemný celek, jsou rození malíři.

Naše řeč, ročník 31 (1947), číslo 5-6, s. 120

Předchozí František Pátek: Slova pohřbená za živa?

Následující fp.: „Čisté pole“?