Časopis Naše řeč
en cz

Instrumentál doplňkový

B. T.

[Drobnosti]

(pdf)

-

se v poslední době rozbujel nevítanou měrou v denících, týdenících i měsíčnících a šmahem zatlačuje náležitý 1. pád. Namátkou vypisuji: Jeho babička byla Češkou. — Český národ je hrdým národem. — Napsat učebnici češtiny pro cizince není snadnou věcí. — Čeština je jazykem velmi nesnadným. — Dnes by to bylo podnikem nekonečně těžším. — B. je mužem, který je usvědčován ze lži. — Jsem mírumilovným občanem a pensistou. — Konopásek je vynikajícím hráčem. — United Press je soukromým podnikem.

Naše řeč, ročník 31 (1947), číslo 2-4, s. 78

Předchozí Augustin Jar. Doležal: Infinitiv důrazový

Následující Josef Janko: Pustrpalk