Časopis Naše řeč
en cz

Dvě jubilea

Redakce

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

V měsíci lednu letošního roku se dožili významného životního jubilea dva velcí mistři českého jazyka: Fráňa Šrámek sedmdesáti let (narodil se 19. ledna 1877 v Sobotce) a Ivan Olbracht pětašedesáti let (narodil se 6. ledna 1882 v Semilech). Oba jsou skutečnými tvůrci jazykovými a každý z nich svým způsobem přispěl k rychlému a utěšenému vývoji českého literárního jazyka v posledních desítiletích: Fráňa Šrámek čistým, kouzelným impresionismem své poesie i prózy, Ivan Olbracht, „epik z boží milosti“, jak ho nazval Arne Novák, výrazovým bohatstvím a klasicky, pevně budovanou větou, jíž především se vyznačuje jeho dokonale ukázněné umění vypravěčské. V Naší řeči s povděkem užijeme příležitosti, kterou nám dávají tato jubilea, a ve zvláštních článcích podáme výklad o jazyce obou mistrů. Dnes jim oběma, Fráňovi Šrámkovi i Ivanu Olbrachtovi, jménem všech svých čtenářů vzkazujeme vroucí pozdrav a upřímné díky za velkou práci, kterou vykonali pro náš mateřský jazyk, a za radost i rozkoš, již vždy znova prožíváme nad jejich díly.

Redakce Naší řeči

Naše řeč, ročník 31 (1947), číslo 1, s. 16

Předchozí Jiří Haller: Z mého života

Následující Z našich časopisů