Časopis Naše řeč
en cz

Přesto a přestože

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. Š.) Podle posledních vydání Pravidel českého pravopisu se příslovce přesto (= přece) píše jako jedno slovo, na př.: Věděl, že ho špatně uvítají, a přesto tam šel. Nic neumí, ale přesto se ke zkoušce přihlásil. Jestliže následuje věta s že, lze psát dvojím způsobem: přes to, že… nebo přestože…, na př.: Šel tam přes to, že věděl, jak špatně ho uvítají. Šel tam, přestože věděl, jak špatně ho uvítají. Významový rozdíl obojího toho způsobu záleží jen v tom, že se rozdělením v předložku a zájmeno zdůrazňuje připouštěcí význam spojení, jako se při spojce proto, že… proti protože zdůrazňuje význam důvodový. — Ve spojení se spojkou že se tedy nepíše „přesto, že“; spřežku přesto se doporučuje vyhradit významu „přece“.

Naše řeč, ročník 31 (1947), číslo 5-6, s. 119

Předchozí František Pátek: Křestní jména a příjmení

Následující Skloňování jmen jako van Dyck, von Papen