Časopis Naše řeč
en cz

Dne 23. dubna 1950 zemřela ve věku 36 let PhDr VĚRA ZAPLETALOVÁ-MAZLOVÁ, přispěvatelka našeho časopisu.

[In Memoriam]

(pdf)

-

Byla asistentkou fonet. ústavu filosofické fakulty Karlovy university a pracovala též v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český, kde se účastnila právě prováděného výzkumu českých nářečí. Kromě menších prací z oboru fonetiky a nářečí, z nichž některé vyšly též v našem časopise, uveřejnila loňského roku obsáhlou fonetickou studii z moravské dialektologie Výslovnost na Zábrežsku. Její zájem se však přenášel i na pole literární vědy. Čtenáři se jistě pamatují na její stati uveřejněné při nedávném jubileu Karoliny Světlé. Studiu této své oblíbené autorky věnovala všechny chvíle svého volného času a vydala její Vesnický román v Národní knihovně.

Náhlá a předčasná smrt zastihla ji uprostřed plánů a příprav k nové práci. Upřímná vzpomínka na ni zůstane vždy uchována v myslích jejích čtenářů a spolupracovníků.

Naše řeč, ročník 34 (1950), číslo 3-4, s. 80

Předchozí R. H. (= Rudolf Havel): Překlady

Následující Petr Sgall: Nástup k marxistické jazykovědě