Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 1

Articles

Josef Zubatý: Jsem s to

Short articles

10 Snadně, snadno

11 Kolmý, svislý

12 Hrdopýšek…

12 Čekanka

Reviews and reports

13 E. (= Václav Ertl): Šestero ústí

22 Ferdinand Stiebitz: Příspěvek k válečnému slovníku

Answers

28 Což

29 Kdyžtě

30 Latinský koutek

30 Lešení

30 Na sádkách

30 Neochvějný

31 Počaply

31 Stejně

31 Umělý, umělecký

32 Žižka

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 2

Articles

33 Josef Zubatý: Jednou

Short articles

43 Věstiti či věštiti?

45 Plissé

46 Zpřístupniti

Reviews and reports

46 S. (= Emil Smetánka): Topografická anatomie

52 Václav Ertl: Z našich časopisů

Answers

61 Broubiti

61 Dům hedbávím

61 Pryč

61 Rozhodopádně

62 Václav Ertl: Ústrojenec

63 Všední den

63 »Z Minsku do Varšavy«

64 Želatina

Editor's notice

64 Ministerstvo školství a národní osvěty,

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 3

Articles

65 František Trávníček, Z. (= Josef Zubatý): Zodpověděti, zodpovídati

Short articles

71 Oživovati, obživovati

72 »Házím, oni hází, házíce«

73 Zpravujete se?

Reviews and reports

75 J. Kabelík: Malíř pokojů

78 Bohuslav Havránek: Mastičkář

80 S. (= Emil Smetánka): Návštěvou u novin

84 Národní demokracie

Answers

84 Barák

84 Bříště

85 Čaňa

86 Čekanka

86 Čís, číš, číž

86 Dolů

87 Je (mi) do něčeho, po něčem

87 Oldřich Hujer: Jsem s to,

87 Kazimír Edschmid

87 Káž pomoc!

88 Klecanda

88 Kostka

88 Lháti

89 Majitel

89 Na ruku

89 Naloďovati, vyloďovati a pod.

89 Nátoň

89 Oba, dva

90 »Odněmčme se!«

90 Páč

91 Perla

91 Plzák

91 Podobizna, podobenka

91 Přeštice

92 Přikrašlovati

92 Přikvačiti, přikvapiti

92 Račte

92 Rce

92 Rez

93 Rozeklaný

93 S cesty, z cesty

94 J. Horňanský: »Sebevzdělávejte se!«

94 Spisovatel

94 Syn smrti

94 Také, taky

95 Vloupati se

95 Y

95 Zarathuštra

95 Zmocniti se

96 Znovu

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 4

Articles

97 Fr. Švagerka: Řeč lidu v Račicích na Železnobrodsku

Short articles

105 Kamarýt

107 Přindu, přindi

109 Svatý Jáchymov

Reviews and reports

109 Oskar Sgall: Ingeborg

114 S.: Návštěvou u novin

118 Z našich časopisů

119 Národní demokracie

Answers

120 »Beznaboh, beznabožský«

120 Čehona

120 Četina

120 Hostivice

122 Hrůzný

122 Keprta

122 Kredlech, krédlich

123 Mezitím, zatím

123 Náležeti

125 Názadník

125 Oči

125 Odměk

126 Ohledně

126 Oproti

127 Pětkrát sto tisíc

127 Představený

127 Přechodník

127 Stolik, stakový

128 Zvíci

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 5

Articles

129 Václav Ertl: Postrádati

Short articles

139 Josef Janko: Kamarýt; Keprta; kredlech

144 Širůček, Sirůček

145 Několik slov a tvarů

Reviews and reports

147 Vladimír Sova: Republika československá

149 E.: Krev a písek

Answers

155 Běloves

155 Brutální

155 Čím dál hůř

156 Chrásty

156 Jednotlivý

157 Kabeš, Půta, Pulda, Pexider

157 Kolensky, kolenačky

158 Maštera

158 Obchodník s kožemi

158 Plzák

158 Poříč

159 Pošeptmo, pošepmo, pošetmo

159 Ruce

160 Únosnost

160 Zkouška

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 6

Articles

161 Josef Zubatý: O zájmeně „sám“

Short articles

171 Jindy

175 Přilínati (přilnávati), prolínati

177 Zítra, zejtra

Reviews and reports

179 František Oberpfalcer: Hu nás

182 Vladimír Sova: Nemravní

184 Z našich časopisů

Answers

185 Bydleti, bydliti

185 Byť

186 Houby

186 Josef Zubatý: Husar

187 Jest mne s to

187 Nic

188 Reformní pravopis

189 Slánský

189 F. N.: Svůj

189 Štět

189 Šuměti

190 Volenec

190 Všední

191 Výlohy

191 Ždáti

192 Ženin, ženský, ženy

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 7

Articles

193 František Trávníček, Redakce: O jedné stránce slovesa v našem písemnictví

Short articles

210 Josef Janko: Slova klevera atp.; mandlot

212 Boh. Sládeček, Red. (= Redakce): Naše budoucí měna

Reviews and reports

216 E.: Přehledné dějiny české

219 Z. (= Josef Zubatý): Z našich časopisů

Answers

221 Dělobitna

221 Kujal

221 Lichník

222 Ovládnouti

222 Předposlední

222 Rosol

222 Z. (= Josef Zubatý): Sám

223 Soběstačný

224 »Uvázati koně o sloup«

224 Ve dne

224 Vymýtiti

224 Zhrzený

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 8

Articles

225 Václav Flajšhans: Jungmann a — Hanka

229 Josef Zubatý: Po druhé, za druhé

Short articles

234 Na pováženou, povážlivý

235 Koňak

Reviews and reports

237 František Oberpfalcer: Emissaři

247 Z. (= Josef Zubatý): Z našich časopisů

Answers

249 Bratrově

250 Dáti, dávati na někoho

250 Jestli, jestliže

251 Koniklec

251 Krátkou cestou

251 Kredenc

252 Labužník

252 Oddavkovna

253 Podací

253 Prám

253 Sokol

253 Tabákový

254 Unum necessarium

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 9

Articles

257 Josef Zubatý: Novákovic, u Nováků atd.

Short articles

270 Josef Zubatý: Nádba

273 Arnošt Kraus, B. Sládeček: K naší budoucí měně

276 Literární neštovice

Reviews and reports

277 E. (= Václav Ertl): Zákon ze dne 12. srpna 1921 o všeobecné dani z obratu a z pracovních výkonů a o dani přepychové. Č. 321 Sbírky zák. a nařízení

Answers

287 Ano — hano a j.

288 Křticí

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 10

Articles

289 Josef Janko: Může-li spisovný jazyk ustrnouti?

Short articles

297 »Vysuté zahrady«

298 Tvrdošíjný

300 Verdun-ská prsť

Reviews and reports

300 Jan N. Kubíček: Čítanka pro ústavy učitelské

303 S.: Návštěvou u novin

306 Reforma českého pravopisu

308 O úpravě slovenského pravopisu

Answers

309 Jednota Svatopluka Čecha

309 Koňak

310 Malvín

310 Nejvýše

310 Odvážiti, odměřiti

311 Předmět

312 Týkati se

313 Vánoce

313 Vrapy, vrápky

314 Všední

314 Vykostiti