Časopis Naše řeč
en cz

Plzák

[Answers]

(pdf)

-

(F. P.) Toto příjmení vypadá, jako by patřilo k stč. slovesu oplzati sě, t. j. dělati pohlavní nemravnost (příbuzná jsou slova plzký, oplzlý a j.; základní význam je kluzkost, pak kluzkost vznikající nějakým nečistým nánosem a nečistota mravní); Plzák by tedy znamenalo tolik co Nemrava. Ale Jungmann má doklad z pamětí kutnohorských s významem »Plzeňák, Plzňan«; podobný doklad známe z Tomkových Základů místop. praž. 2, 107, kde se dočítáme k r. 1383 o Mikuláši Plzákovi jako majetníku domu v postranní uličce v Jirchářích, nyní zazděné (č. p. 188b), kdežto k roku 1392 se jmenuje majetníkem Mixo (= Mikeš) Plzeňský, patrně táž osoba. Plzák se tedy asi jmenoval, kdo se přistěhoval z Plzně.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 3, p. 91

Previous Perla

Next Podobizna, podobenka