Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 93 (2010), issue 1

Articles

Jakub Kopecký: Komunikační funkce záporných otázek zjišťovacích

16 Lucie Saicová Římalová: Metafory pýchy

25 Pavel Nečas, Petr Hejna: K užití české anatomické nomenklatury v současné soudnělékařské praxi

Reviews and reports

37 Ivana Bozděchová, Božana Niševa: Monografie o bulharské slovotvorbě

43 Marie Čechová: Jiří Kraus nejen o mediální komunikaci

46 Anna Černá: Slovenský sborník o jazykové kultuře

50 Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Václav Petrbok: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2008/2009

Short articles

53 Štěpán Šimek: Kterak Huňové a Bohové byli aneb Ke dvěma staročeským etnonymům

56 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 93 (2010), issue 2

Articles

57 Jaroslav David: Lidová a bakalářská etymologie vlastních jmen (na příkladu toponym)

71 Pavel Štěpán: Sufix -ství v toponymii Čech

83 Jarmila Bachmannová: Severozápadní okraj středočeské nářeční oblasti (na materiálu korespondenčních anket ÚJČ)

95 Hana Konečná: Nářeční pojmenování polévek

Reviews and reports

101 Markéta Pravdová: Ludmila Uhlířová a nová éra jazykového poradenství

106 Jan Balhar: Vydávat? Rozhodně nevydávat všechno!

Short articles

109 Zuzana Hlubinková: Základ -brus- v toponymech na Moravě a ve Slezsku

112 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 93 (2010), issue 3

Articles

113 Luboš Veselý: Ke slovesnému vidu v češtině

125 Radek Ocelák: Časový význam aktivních deverbativních adjektiv typu -ící/-oucí a -(v)ší

139 Robert Adam: Kolikátý je mezi čtvrtým a pátým?

Reviews and reports

147 Ludmila Uhlířová: Danešova léta 1949–2009 pro kulturu a strukturu českého jazyka

151 Robert Dittman: Sborník k jubileu prof. J. Pleskalové

153 Michal Křístek: Současná stylistika

155 Lucie Chlumská: Každý třetí den s češtinou

Short articles

158 Josef Šimandl: Pasarela, paserela

162 Zdeňka Tichá: Šrotovné

165 Jiří Rejzek: Rozšafný

168 Z dopisů jazykové poradně

Naše řeč, volume 93 (2010), issue 4-5

Articles

169 Jan Chromý: Jak psát dějiny (české) lingvistiky? Slovo úvodem

171 Petr Karlík, Jana Pleskalová: Historie oboru: jaký má smysl pro současnost?

180 Jiří Černý: Jak se mi psaly a jak (možná) psát dějiny lingvistiky

190 Jan Kořenský: Jak psát dějiny lingvistiky

193 Alena A. Fidlerová: Jak, proč a co psát o dějinách (české) lingvistiky

211 Marek Nagy: O potřebě lingvistické (meta)historiografie

230 Jan Chromý: Gebauer – Zubatý – Ertl ze tří perspektiv aneb Jak přistupovat k dějinám lingvistiky

241 Ondřej Koupil: Psaní o českých „lingvistech“ raného novověku (s příkladem Drachovského)

248 Josef Vintr: Prima principia linguae Bohemicae – stručná mluvnička češtiny ze 17. století

Reviews and reports

255 Vít Gvoždiak: Co je (a není) pražská škola?

260 Martin Beneš: Jak psát dějiny lingvistiky. Lingvistické myšlení F. de Saussura jako předmět koncepce dějin lingvistiky E. F. K. Koernera

Short articles

266 Kateřina Rysová: Proč jdou věci šejdrem? (K etymologii slova šejdrem na základě dokladů z češtiny doby střední)

269 Veronika Štěpánová: Silnice se v zimě udržuje pouze pluhováním (O slovesech plužit a pluhovat)

272 Z dopisů jazykové poradně