Časopis Naše řeč
en cz

Jest mne s to

[Answers]

(pdf)

-

O tomto rčení jsme mluvili V, 4. Dr. Fr. Trávníček nás upozorňuje, že se tak podle zprávy J. Malovaného (Čas. Mat. mor. 23, 34) říká v Císařově na Moravě (v okr. přerovském); na př. deť je ho s to, abe to udělal; Mařena, té je s to.

Také Němcová užila tohoto rčení v Babičce (v hl. 6., str. 102 ve vyd. z r. 1855): Sedlák vrátil se domů, upokojen ve svém svědomí, že vše udělal, sečkoli ho jen bylo.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 6, p. 187

Previous Josef Zubatý: Husar

Next Nic