Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 80 (1997), issue 1

Editor's notice

Oznámení

Articles

Josef Hrbáček: Vladimír Šmilauer — syntaktik

Ivan Lutterer: Postup osídlování Čech očima onomastika

13 Miloslava Knappová: Vladimír Šmilauer a rozvoj české antroponomastiky

19 Iva Nebeská: Jak píší české feministky (Kontrasty ve stavbě feministického textu)

26 Jitka Malenínská: K obsahově-sémantické rekonstrukci zaniklých apelativ hrochot a kyta a jejich využití v toponomii

Reviews and reports

34 Jana Pleskalová: Publikace o pomístních jménech v Čechách

37 Jiří Kraus: O jazyce a literatuře ve sborníku Pedagogické fakulty v Plzni

39 Milan Harvalík: Sborník z konference o cestách a cestování

43 Jiří Kraus: Školská komunikace očima sociálních psychologů

45 Jana Hoffmannová: Živá a zábavná knížka o neverbální komunikaci

50 Jiří Kraus: Reforma německého pravopisu

Short articles

52 Ludmila Uhlířová: Zhoršené rozptylové podmínky?

52 Emanuel Michálek: K původu slova háv

53 Ludmila Švestková: Perma

55 Zdeňka Kavková: Bodybuilding nebo kulturistika?

Naše řeč, volume 80 (1997), issue 2

Articles

57 Jan Králík: Sloh věku počítačů

64 Alena Jaklová: K současnému stavu chodského nářečí z hlediska sociolingvistického I

73 František Štícha: Ke dvěma méně běžným spojovacím prostředkům v současné češtině (poté, co a bez toho, aby/že): korpusová analýza

81 Jiří Zeman: Problémy se skloňováním: Stanley cup 1993 aneb McSorley, Robitaille a ti druzí

87 Jana Valdrová: K české genderové lingvistice

92 Dagmar Píšová: Výuka češtiny v rakouské monarchii od poloviny 18. do poloviny 19. století

Reviews and reports

98 Radoslava Brabcová: Dvacáté páté vydání Stručné mluvnice české

99 Milan Harvalík: Kolokvium o uličním názvosloví

101 Iwona Juchełková, Jiří Zeman: Práce o fungování polštiny v současných společenských podmínkách

103 Jan Balhar: Nevšední spis o česko-polských jazykových kontaktech

Short articles

106 Milada Voborská: Kamerawoman, nebo kameramanka?

106 Milan Harvalík: O zdrobňování a o jednom dialektismu

107 Ivana Bozděchová: Známkoprávní spory

109 Jiří Kraus: Definice jako příběh

Editor's notice

111 Vážení čtenáři,

Naše řeč, volume 80 (1997), issue 3

Articles

113 Igor Němec: Od nelichotivého pojmenování k čestnému názvu

116 Alena Jaklová: K současnému stavu chodského nářečí z hlediska sociolingvistického II

123 Jarmila Vojtová: Jak píší vídeňští Češi (Některé znaky německého vlivu v jazyce českých novin vycházejících ve Vídni)

129 Ivana Kolářová: Významy a funkce slov pak a potom v mluvených projevech

135 Dana Davidová: Jazykový kód neoficiálních projevů na území českého Slezska

Reviews and reports

142 Marie Čechová: „... svůj jazyk prožíváme“

144 Jiří Rejzek: Eseje londýnského bohemisty

145 Světla Čmejrková: Jak psát?

147 Marie Čechová: Žena — jazyk — literatura

149 Eva Balátová: Slovník slovenských nářečí I A—K

154 Milena Šipková: Hranice jazyka a identity v těšínském Slezsku

Short articles

158 Jiří Kraus: Minela

159 Zdenka Hrušková: Hydraulické ruce nebo ruky?

160 Milan Hrdlička: On a ten

161 Emanuel Michálek: Sedmé nebe

162 Zdenka Hrušková: O krejčích a krejčových

164 Milan Malinovský: Pozice větných adverbiálií

Editor's notice

167 Vážení čtenáři,

168 Redakce Naší řeči

Naše řeč, volume 80 (1997), issue 4

Articles

169 Josef Hrbáček: K problematice syntaktických vztahů a jejich terminologie

178 Ivana Svobodová: Zdá se to být sen? Bohužel ne. (O nedidaktické Didaktis)

184 Jarmila Bachmannová: Mluva mládeže v Podkrkonoší

190 Marie Těšitelová: 100 let od vydání prvního frekvenčního slovníku

195 Lucie Hašová: Romové, nebo Cikáni? — výsledky dotazníkového průzkumu

Reviews and reports

202 Alena Černá: Znova ze Staročeského slovníku

207 Karel Komárek: Acta onomastica k poctě Vladimíra Šmilauera

210 Milan Jelínek: Jazykověda na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Short articles

213 Petr Nejedlý: Co ve slovnících nenajdete: zhůvěřilost

215 Jiří Rejzek: Capart

217 Anna Jirsová: Máte kontakty na správné lidi?

218 Milan Hrdlička: Bratras neviděl?

219 Albena Rangelova: Soupisy a sbírky

Editor's notice

223 Vážení čtenáři,

224 Redakce Naší řeči

Naše řeč, volume 80 (1997), issue 5

Articles

225 Světla Čmejrková: Čeština v síti: Psanost či mluvenost? (O stylu e-mailového dialogu)

248 Pavel Jančák: Praha v zóně izoglos doznívajících oblastních jevů

256 František Daneš: Ještě jednou „feministická lingvistika“

260 Eva Eckertová: Češi v Texase: americká čeština na náhrobních kamenech

Reviews and reports

270 Jiří Kraus: Pozoruhodný výbor z latinské literatury na českém území

272 Jiří Kraus: K životním jubileím autorů Naší řeči