Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 23 (1939), issue 1

Articles

Josef Janko: Několik poznámek k výkladům slov

Vladimír Šmilauer: Obyvatelská jména v -ec, -an, -án, -ák

Václav Polák: Lexikální a etymologické drobnosti VIII

10 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

16 Václav Jílek: Prameny

24 Jan Kubišta: Pravopisný slovníček pro potřebu školní i soukromou

26 kvh. (= Kvido Hodura): Z našich časopisů

Short articles

29 Čtení matematických značek a výrazů před 85 lety

29 Š.: Dálnice

30 š.: Tryska

32 Z novinářské češtiny

Naše řeč, volume 23 (1939), issue 2

Articles

33 Jaroslav Kvapil: Proslov předsedy Kruhu přátel českého jazyka ke studentskému představení Naše řeč

34 Ing. Eduard Prandstetter: Pomlčky při vyslovování matematických výrazů

41 Václav Polák: Lexikální a etymologické drobnosti VIII

44 Karel Říha: Naučí se ČTK. už jednou česky?

46 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

50 Josef Brambora: Vyhnanci

53 Karel Pittich: Muž a jeho čin

54 K. E.: Z našich časopisů

55 kvh. (= Kvido Hodura): Vzpomínka na prof. V. Ertla

56 r.: † Karel Čapek. † Miloš Weingart

57 Kruh přátel českého jazyka

60 Zpráva kanceláře Slovníku jazyka českého

Short articles

61 Daleko více

62 Miloslav Wajs: Jak se mluví v Padařovicích na Českodubsku

63 Gen. v. v. František Veselý: „Máme pro strach uděláno.“

63 K. E.: Nemohla by se zjednodušit pravidla o dělení slov?

Naše řeč, volume 23 (1939), issue 3

Articles

65 Vojtěch Kebrle: Česká jména měsíců, jejich význam a původ

67 Jaroslav Průšek: Jak přepisovat japonská slova do češtiny

72 Antonín Opravil: Jak se ujal název výsadek

74 Dr. Josef Šmahel: Výraz nebíčkovat v myslivecké mluvě

76 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

78 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

82 Jiří Haller: Rodný kraj

87 Karel Erban: O slově mluveném a o prostotě slova

91 š.: Problémy slovanské kolonisace v světle toponomastiky

92 kvh. (= Kvido Hodura), K. E.: Z našich časopisů

Short articles

94 K. E.: Církev, Boží, Duch Svatý, Mše svatá, Eucharistie apod.

94 Název našeho státu a jeho zemí

94 „Od něj“

95 Počeštiti slovo „roentgen“?

96 Vokálický nebo vokalický?

Naše řeč, volume 23 (1939), issue 4-5

Articles

97 Jiří Horák: Příbor

99 Vladimír Šmilauer: Přídavná jména na -ský

115 Ing. Eduard Prandstetter: Čtení matematické úměry

121 Eugen Knap: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

131 Josef V. Bečka: Na poli

135 Fr. V. Autrata, Redakce, Jan Kubišta: Od Batě - od Bati?

139 Karel Erban: O stylistické úloze spojovacích výrazů

142 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

149 Karel Říha: Jak děliti slova?

155 jpb, S. P.: Z našich časopisů

Short articles

157 bč.: Co všechno se u nás ještě dnes tiskne

157 jh. (= Jiří Haller): K diskusi o dělení slov

160 Plechý, neplecha

Naše řeč, volume 23 (1939), issue 6

Articles

161 Prof. dr. C. Horáček st., V. Š.: Prosba k jazykozpytcům

163 Josef Beneš: Příslovečné určení času s předložkou o spojenou s akusativem

165 Karel Rodina: Druhý pád množného čísla na -ách a jiné zvláštnosti v lidové řeči plzeňské

166 Éugen Knap: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

175 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

178 Redakce Příručního slovníku jazyka českého, Kancelář Slovníku jazyka českého: Akademický slovník

185 František S. Jaroš: Návštěvou u novin

187 Jiří Haller: Z našich časopisů

Short articles

190 K. E.: Křestní jméno před příjmení!

190 K. E.: „Obdržeti“ v řeči obchodní

191 Výrazivo

192 „Zamyšlená expedice“?

Naše řeč, volume 23 (1939), issue 7

Articles

193 Arnošt Kraus: Zpověď bývalého orthografisty

197 Václav Polák: Marie

206 Prof. dr. František Slavík: Mineralogické názvosloví české a mezinárodní

210 Eugen Knap: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

Reviews and reports

215 B—a.: Záhadný mincíř

221 Péče o jazyk mateřský

222 kvh. (= Kvido Hodura): Z našich časopisů

Short articles

223 K. E.: Čeština novinářská

223 Vojtěch Kebrle: Svobodárna

223 Vojtěch Kebrle: Šlehačka a šlehanka

224 B—a.: Východní moře

Naše řeč, volume 23 (1939), issue 8

Articles

225 Václav Polák: Marie

242 Josef Beneš: Stejný předmět u dvou souřadně spojených sloves, z nichž každé má jinou vazbu

243 Karel Erban: O řeči obrazné

246 Josef Beneš: Jarmila

Reviews and reports

249 Antonín Opravil: Služka (Édes Anna)

Short articles

254 Loviště, je porybíno

256 Dr. V. Kraus: Předložka o v určeních času

256 K. E.: „Slyšíme často“

Naše řeč, volume 23 (1939), issue 9-10

Articles

257 Josef V. Bečka: O neurčitých výrazech v jazyce novin

271 Eugen Knap: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

274 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

283 Miloslav Wajs: Basilejské zvony

287 Z našich časopisů

289 Jan Scheinost: O úctě k české řeči

Short articles

290 Čeština v novinách

291 „Elektroudržbář“

291 —i—: Konstanca

292 Dr. Josef Šmahel: „Nebíčkovat“, „dělat korouhvičku“ atd.

292 Skoloubit se