Časopis Naše řeč
en cz

Přeštice

[Answers]

(pdf)

-

(R. K.) mají jméno po nějakém Přeškovi (= Přemyslovi); Přěščici byli lidé Přeškovi, stejně slulo jejich sídlo, později ovšem Přěščice, z toho pak je Přeštice, jako je ze stč. nebožčík (zdrobn. tvar k slovu nebožec) dnešní nebožtík (žč, žť je hláskově totéž co šč, šť). Srv. IV, 223. U Přeštic jsou Příchovice (tak, ne Přichovice, je místní výslovnost); i to jméno má asi podobný původ. Přemyslům se říkalo Přěch, Přěšek a z tvaru Přěch je jméno vsi u Volyně Přechovice; tvar Příchovice by pocházel z pobočného tvaru Přiecha [92](Přícha), jenž, pokud víme, doložen není, ale mohl býti, jako je vedle Vach, Vašek (= Václav) také Vácha, vedle brach také brácha a pod.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 3, pp. 91-92

Previous Podobizna, podobenka

Next Přikrašlovati