dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 75 (1992), issue 1

Articles

Josef Filipec: Naše současná společnost, slovní zásoba a slovníky

12 Miloslava Knappová: Přechylování příjmení jako problém kodifikační a legislativní (návrh doplňkové kodifikační úpravy)

22 Iva Nebeská: Dvojí poloha pojmu jazyková norma

28 Miloslav Churavý: Kdo a proč má činoherce za betlemáky

31 Eva Havlová: České slovo ocas a jeho sémantický vývoj

Reviews and reports

42 Radoslava Brabcová: Jazykové sloupky

44 Věra Vlková: Slovník lingvistické terminologie pro vysokoškoláky

47 Jan Horák: Bulharská knížka o interpunkci

49 Mirek Čejka: Za Svetomirem Ivančevem (1920—1991)

Short articles

52 Světla Čmejrková: Všichni jsme filozofy

53 Nora Obrtelová: Manažering? Management!

54 Ludmila Švestková: Kalvárie

55 Alena Polívková: Balík problémů

56 Miloslav Sedláček: Oba přítelové?

Naše řeč, volume 75 (1992), issue 2

Articles

57 Jana Hoffmannová: Interview: mezi mluveným a psaným textem

72 Ivana Svobodová: K stylovému využití jazykových prostředků v televizní sportovní reportáži

78 Olga Müllerová: O úloze jazyka při obchodování

85 Miloslava Knappová: Jazykové aspekty kodifikace rodných jmen ve světle mezinárodní legislativy

91 Otto Exner: Některé charakteristické rysy úředního jazyka komunistické éry

Reviews and reports

99 Edvard Lotko: Významná polská práce o řečnickém umění

102 Jana Hoffmannová: Monografie o dialogu v prózách K. H. Máchy (a jeho současníků)

107 Josef Filipec: Monografie o slovenských příslovcích

108 Jana Matúšová: Pomístní jména v jazykových kontaktech

Short articles

111 Jiří Felix: Jak překládat souborný název pro české země

112 Jan Diblík: Moravské Předměstí v Hradci Králové

Naše řeč, volume 75 (1992), issue 3

Articles

113 Miloslava Knappová: Názvy výrobků z hlediska funkčního a jazykového

120 Jiří Hronek: Poznámky k mluvené češtině

130 Libuše Olivová-Nezbedová: Přípony u pomístních jmen v Čechách vzniklých sufixálních derivací ze jmen vlastních

141 Eva Macháčková: Stereotypní spojovací prostředek s tím, že

Reviews and reports

145 Jiří Kraus: Vyšla učebnice české stylistiky

148 Eva Macháčková: Co přinášejí nová Pravidla českého pravopisu

150 Ivan Lutterer: Index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách

153 Radoslava Brabcová: Praktická příručka

154 Jiří Kraus: K životnímu jubileu profesora Aloise Jedličky

157 Josef Filipec: Životní jubileum Miloše Dokulila

162 Václava Holubová: K životnímu jubileu Běly Poštolkové

Short articles

165 Zdeňka Sochová: Držím se své parkety,

166 Libuše Čižmárová: Design, či dizajn? Designer, designér, či dizajnér?

168 Ludmila Švestková: Páternoster

Naše řeč, volume 75 (1992), issue 4

Articles

169 Miloš Dokulil, Petr Sgall: Anketa Pražského lingvistického kroužku o jazykové kultuře

176 Alena Polívková: K některým postojům uživatelů k jazyku

183 František Štícha: O povaze jednoho typu adverbiální determinace

194 Světla Čmejrková, František Daneš: O slovese oslovovat

198 Jaroslav Bartošek: Nemelodické melodické vytýkání

205 Eva Havlová: Několik poznámek k počátkům české zoologické terminologie

Reviews and reports

212 Ludmila Uhlířová: Praktické kapitoly z českého jazyka

215 Jiřina Hůrková: Kniha o mluveném slově v pracovní komunikaci

218 Eva Schneiderová: Sborník Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie

220 Iva Kratochvílová: Sympozium o slovanské etymologii ve Vídni

Short articles

222 Ivana Svobodová, Naďa Svozilová: Konsensus, nebo konsens?

223 Olga Suchánková: K výslovnosti slova konsensus

Naše řeč, volume 75 (1992), issue 5

Articles

225 Zdeňka Sochová, Běla Poštolková: Co v slovnících nenajdete (Novinky v současné slovní zásobě) Část 1.

247 Ludmila Uhlířová: Ten nějaký // nějaký ten a případy podobné

255 František Štícha: Ještě o přívlastku volném a těsném

Reviews and reports

259 Jiří Kraus: Sborník věnovaný Bohuslavu Havránkovi

263 Miloslav Sedláček: Nad několika jazykovými příručkami

267 Karel Kučera: Švédské sympozium o J. A. Komenském

269 Běla Poštolková: Jedno překvapivé lexikografické výročí