Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 1

Editor's notice

Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší: Diskuse o otevřených datech: Úvodní slovo redakce

Discussion

Jan Chromý, Václav Cvrček: Lingvistika jako otevřená a transparentní disciplína

15 Radek Čech: Otevřenost jako norma

16 Silvie Cinková: Zpřístupňování dat z výzkumu s veřejnou podporou: ne zda, ale jak nejlépe!

17 Jaroslav David: V obecném nadšení pro sdílení se ptejme i na důvody, proč lingvistická data nesdílíme

19 Mojmír Dočekal: Lingvistika a otevřené zdrojové kódy

20 Václav Lábus, Daniel Vrbík: Ke konceptu open science v projektu Živá jména

22 Petr Pořízka: Metodologická výzva v rámci trendu digital humanities

28 Markéta Pytlíková, Alena M. Černá, Štěpán Šimek: Diachronní lingvistika a sdílení spolehlivých dat

29 Veronika Kapišovská, Jan Křivan, Adam Pospíšil, Florian Siegl, Vít Ulman, Jonáš Vlasák, Veronika Zikmundová, Jan Židek: Zpřístupňujme svá data, ale především chraňme konzultanty: stanovisko Pražské deskriptivní lingvistiky

31 Pavel Štěpán, Soňa Wojnarová: K otevřenosti dat využívaných v onomastice

33 Petr Kaderka, Tamah Sherman, Martin Havlík: Za jazykovědu transparentnější

38 Bronislav Stupňánek: Když všichni všechno všechněm dáme…

43 Václav Cvrček, Jan Chromý: Nesamozřejmá otevřenost lingvistického výzkumu

Reviews and reports

48 Lukáš Zádrapa: Dva čerstvé příspěvky k dějinám českého jazyka

Short articles

52 Marta Šimečková: Co se nedostalo do Českého jazykového atlasu: nářeční pojmenování střenky

From our counselling center

64 Z jazykové poradny

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1