Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 1

Editor's notice

Kamila Smejkalová, Hana Mžourková, Jakub Sláma, Ivana Svobodová: Úvodní slovo redakce

Articles

Richard Straberger: Kameno(-)cihlový, nebo kamenno(-)cihlový dům? (Polemický a mezijazykový pohled)

21 Marie Pavlásková: Hlavně žádná věda: zdravý rozum a common sense prizmatem přirozeného sémantického metajazyka

Reviews and reports

37 Jan Chovanec, Władysław Chłopicki: Studie o jazyku moci v médiích

41 Veronika Štěpánová, Marta Šimečková: Studentské stáže Otevřená věda v Ústavu pro jazyk český v roce 2021

45 Lucie Jílková: Olze Müllerové k narozeninám

Short articles

49 Jakub Sláma: Operátor lomeno koordinátor lomeno adordinátor: K funkcím slova lomeno

56 Z jazykové poradny

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 2

Articles

59 Dmitrij Timofejev: (Re)ediční praxe Daniela Adama z Veleslavína: Kronika o založení Země české a prvních obyvatelích jejích Martina Kuthena ze Šprinsberka

78 Markus Giger: Rezultativa se jmenným a složeným tvarem n-/t-ového příčestí. Výsledky z ČNK po zavedení nového morfologického značkování

Reviews and reports

88 Václav Lábus: Monografie o urbanonymii socialistické Prahy

95 Klára Dvořáková: Zpráva o zapojení Ústavu pro jazyk český do projektu Pozvěte si vědce do výuky

Short articles

98 Ondřej Dufek: Šéry: O rodové nevyhraněnosti a způsobech jejího zkoumání

106 Sylva Nzimba: K významům slov s komponentem -braní

112 Z jazykové poradny