Časopis Naše řeč
en cz

Názadník

[Answers]

(pdf)

-

(A. N.) Rozhodovati o tom, je-li správnější psáti názadník či nazádník, mělo by cenu čistě jen theoretickou, protože jde o slovo nové, umělé a zbytečné, když máme starý a vžitý ranec (v. N. Ř. IV, 64) anebo nově zavedený batoh. Že by se ovšem spíše mělo říkati názadník než nazádník, ukazuje obdoba se slovy podobně tvořenými, v nichž předpona (předložka) je dlouhá.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 4, p. 125

Previous Náležeti

Next Oči