Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 71 (1988), issue 1

Articles

K 40. výročí Února

Jan Petr: Slovanství Jana Evangelisty Purkyně

10 Olga Müllerová, Jan Kulhavý: O jednom z typů pracovní komunikace (rozhovory mezi „letadlem“ a „letištěm“)

22 Ludmila Zimová: Vyjadřování podmětu osobními zájmeny 1. a 2. osoby

Reviews and reports

33 Alena Polívková: Jazykové sloupky v pražském deníku Práce a v brněnské Rovnosti

35 Věra Petráčková: 47. číslo řady Slavica — Prace slawistyczne

36 Alena Polívková: Autorský seznam časopisu Slovenská reč

37 Jiří Kraus: Konference o úloze textu ve společenském dorozumívání

41 Petr Holman: Frekvenční slovník básnického díla Otokara Březiny

49 Eva Hošnová: Slavica Pragensia XXV

52 Jiří Hasil: Přednášky z 28. běhu Letní školy slovanských studií v roce 1984

Short articles

55 Libuše Čižmárová: Sidecar, sajdkár, sajdkára

Naše řeč, volume 71 (1988), issue 2

Articles

57 Milada Hirschová: Netypické případy užití ukazovacích výrazů takový, tak

62 Igor Němec: Z historie českého soustružnického názvosloví

68 Alena Hovorková: Vlastní jména a apelativizované názvy výrobků v češtině

76 Libuše Olivová-Nezbedová: Pomístní jména v Čechách vzniklá ze jmen místních

Reviews and reports

83 Běla Poštolková, Jaroslav Machač: Synchronní česká lexikologie

89 Alena Hůlová: Dědictví řeči

92 Jarmila Bartáková: Netradiční učebnice slovenštiny

95 Naďa Svozilová: Bulharská terminologická příručka

97 Naděžda Bayerová: Zdařilý seriál

98 Ivo Vasiljev: Pravopis a transkripce vietnamštiny

Short articles

102 Olga Martincová: Odbytovat žárovky

104 Ludmila Švestková: Náklí, nákel — záklí, zákel

106 Miloslava Knappová: Skloňují se jména jako Jessie?

108 Alena Polívková: Svůj vlastní

108 Alena Polívková: Antipasta

109 Jiří Kraus: Cukety

110 Josef Štěpán: SAK a MaK

111 Alena Polívková: Třídnická, nebo třídní hodina?

Editor's notice

112 Redakce: Úprava příspěvků

Naše řeč, volume 71 (1988), issue 3

Articles

113 Alena Polívková: K některým úkolům jazykové výchovy

118 Ivana Svobodová: Analýza dotazů z jazykové poradny

128 Miloslava Knappová: Skloňování osobních jmen příslušníků slovenského národa v češtině

132 Radka Vaňasová: K současné frekvenci českých příjmení

135 Libuše Čižmárová: Vyjadřování intenzifikace významu u nářečních ekvivalentů adjektiv velikánský a maličký

Reviews and reports

143 František Štícha: Nová monografie o literárním překladu

145 Helena Confortiová: Frekvence grafémů, tvarů a konstrukcí ve slovenštině

150 Otakar Šoltys: 55. a 56. svazek Spisů PF v Ostravě

156 Slavomíra Ježková: Péče o jazyk na Kubě

158 Radoslav Večerka: Životní jubileum Jana Chloupka

Short articles

162 Eva Macháčková: Směr obchozu?

162 Alena Polívková: Avivážní prostředky

163 Alena Polívková: Exportní adjustace

164 Alena Polívková: Bistro a bufet

164 Miloslav Sedláček: Podmínka

167 Eva Macháčková: Porážka a prohra

168 Hana Prouzová: Hamburger

Naše řeč, volume 71 (1988), issue 4

Articles

169 Alois Jedlička: Živý odkaz Jana Gebauera

184 Jaroslava Pečírková, Milada Nedvědová: Přínos Jana Gebauera k historické lexikografii

193 Jaroslava Hlavsová: Jan Gebauer a česká dialektologie

Reviews and reports

201 Alena Fiedlerová: Z třináctého a čtrnáctého sešitu Staročeského slovníku

207 Emanuel Michálek: Nové vydání nejstarších českých žaltářních textů

210 Vladimír Mejstřík: K jubileím českých lexikografů

214 Milada Nedvědová: Zdeněk Tyl jubiluje

216 Miroslav Grepl: Sto let od narození Františka Trávníčka

Short articles

222 Eva Macháčková: Vyzval je k odchodu, aby odešli, odejít?

222 František Daneš: Boutique/butyk a putyka

Naše řeč, volume 71 (1988), issue 5

Articles

225 Josef V. Bečka: Sloh konkrétní a abstraktní

231 Olga Müllerová, Eva Schneiderová: K výzkumu současné mluvené komunikace

243 František Štícha: O přívlastku volném a těsném

Reviews and reports

253 Alena Polívková: K nové publikaci Změněná cizí vlastní geografická jména

254 Jana Slavíčková: Trojdílný anglicko-český slovník

257 Miloslava Knappová: Druhá československá onomastická konference

260 Alena Macurová: XI. družební konference Varšavské univerzity a Univerzity Karlovy

262 Jiří Kraus: Významné jubileum J. V. Bečky

264 Jiří Nekvapil, Jiří Zeman: K životnímu jubileu Bohumíra Dejmka

266 Jiří Kraus: K výročí Bohuslava Balbína

Short articles

270 Dana Flídrová: Double — dublé

271 Ludmila Švestková: Ten toho spocívá

272 Miloslava Knappová: Osobní jména cizinců na diplomech