Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 1

Articles

† Josef Zubatý: Břvany

František Oberpfalcer: Přípona -yni, -yně při přechylování

11 Jiří Haller: Spisovná čeština a jazyková kultura I.

20 Věra Vášová: Brus a ženy

Reviews and reports

23 Jiří Haller: Elektrotechnický slovník

26 Redakční rada Naší řeči: † PhDr. Jaroslav Dvořáček

26 Z kanceláře Slovníku jazyka českého

27 Z našich časopisů

Short articles

30 Dělení slabik

30 Lidová rčení

31 Mluvnická shoda

31 Josef Beneš: Příjmení Jiráni

32 B-a.: Údržba

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 2

Articles

33 Stanislav Petřík: Pausa v novočeských slovních skupinách

41 E. Kodar: Krýti

44 Josef Brambora: O některých jazykových zvláštnostech našich současných spisovatelů

47 Jaroslav Přikryl: Píšeme správně křestní jména cizinců?

50 Jiří Haller: Spisovná čeština a jazyková kultura I.

Reviews and reports

55 Jiří Haller: Elektrotechnický slovník

60 Karel Pittich: Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic

61 Z našich časopisů

Short articles

63 Úhrada

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 3

Articles

65 Stanislav Petřík: Pausa v novočeských slovních skupinách

72 František Oberpfalcer: O ženských jménech přechylovaných příponou -ová

77 Jiří Haller: Spisovná čeština a jazyková kultura II.

Reviews and reports

88 Několik slov o posledních českých překladech Cervantesova »Dona Quijota«

Short articles

95 Břvany

95 Odborová, vládní, ministerská rádkyně

95 Úřední čeština

96 Zpozorněti

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 4

Articles

97 Josef Bečka: Kapitoly o českém slovese

102 Stanislav Petřík: Poznámky k pravopisné stránce paus

105 Jiří Haller: Spisovná čeština a jazyková kultura III.

112 V. Kvasnička: Píšeme správně křestní jména cizinců?

Reviews and reports

115 Několik slov o posledních českých překladech Cervantesova »Dona Quijota«

121 J. M. K.: Jazykozpyt

125 kvh. (= Kvido Hodura): Z našich časopisů

Editor's notice

126 Red. (= Redakce): Redakční oznámení

Short articles

126 Kázání

127 Poroučeti se

127 Úřední čeština

128 A. P. (= Antonín Procházka): Subst. »Češi« jako apelativum

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 5

Articles

129 Jan V. Sedlák: Epitheton u Petra Bezruče

134 Vladimír Šmilauer: Studentské přezdívky z Bratislavy

138 Jiří Haller: Spisovná čeština a jazyková kultura IV.

147 jh. (= Jiří Haller): Případný

Reviews and reports

154 J. Schwarz: Mluvnické vyučování

Short articles

159 A. P.: Bůh — Buchtová

159 Lidová rčení

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 6-7

Articles

161 Josef Chlumský: Poznámky k Weingartově Zvukové kultuře českého jazyka

178 Jan V. Sedlák: Epitheton u Petra Bezruče

185 Vladimír Šmilauer: Studentské přezdívky z Bratislavy

190 J. V. Šimák: Píšeme správně křestní jména cizinců?

196 Karel Erban: Doslov k diskusi

Reviews and reports

200 Jaroslav Dvořáček: Mluvnica a cvičebnica reči slovenskej pre III. a IV. triedu slovenských stredných škôl, upravená podľa Pravidiel slovenského pravopisu

201 Adverbium substantivem

204 Odpověď výboru Pražského linguistického kroužku na Hallerovy posudky sborníku Kroužku o »Spisovné češtině a jazykové kultuře«

217 J. H.: Z našich časopisů

Short articles

219 Alois

220 Kocanda

220 Lidová rčení

221 »Míti Filipa«

223 V. Sv. Knězek: Ne tak

223 Pořádek slov

224 Pléška, pleška

224 Ženský vyslanec

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 8

Articles

225 Josef Bečka: Kapitoly o českém slovese

233 Karel Erban: O slovesném impresionismu a expresionismu

Reviews and reports

247 Jiří Haller: Jan Hus. Poslední den

Short articles

255 Míti Filipa

255 Příjmení Petrů, Janů

256 Josef Brambora: Sportovní hřiště jako divadlo a jako úřad

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 9

Articles

257 Josef Bečka: Kapitoly o českém slovese

264 Stanislav Petřík: Kapitoly z fonologie věty

273 Josef Brambora: Studentské přezdívky z Prahy

Reviews and reports

282 jh. (= Jiří Haller): Amundsen objevitel

Short articles

286 Josef Beneš: Homér

286 Josef Beneš: Příjmení Stini

286 Shoda v rodě

287 Soplivec

288 (aro): Z jazykové fronty

Naše řeč, volume 17 (1933), issue 10

Articles

289 E. Kodar: Příspěvky k pojistnému názvosloví

292 Jiří Haller: Mimo co, kromě čeho

Short articles

300 B—a.: Dámský basén pro plavce

300 Kocanda

300 Nepitná voda