Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 49 (1966), issue 1

Articles

Jaroslav Zima: Jazyk a styl veršů Jiřího Suchého

10 František Všetička: Jazyk a styl J. Š. Kubína

Reviews and reports

21 Věra Formánková, Alois Jedlička, Josef Hrbáček: Z nových prací stylistických

33 Jan Petr: Studium národních spisovných jazyků a jazyková kultura

39 Pavel Jančák: Výzkum mluvené podoby spisovné slovenštiny

44 Miroslav Mervart: Několik poznámek k překladům ruských knih z oboru chemie a chemické technologie

Short articles

47 Vladimír Mejstřík: Z 28. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

51 Slavomír Utěšený: Pestrý hmyz s pestrými názvy — ruměnice pospolná

54 Blažena Rulíková: K jednomu typu přívlastkových vět s výrazem jak

56 JK: Prodej suvenýrů nebo „souvenirů“?

57 V. Kondrová: Dámská měřenka?

58 Vladimír Mejstřík: Mít ambici

60 Jan Kořenský: Tranzistor

61 Antonín Tejnor: Kabačkový salát

62 Radíme a kritizujeme

Naše řeč, volume 49 (1966), issue 2

Articles

65 Helena Křížková: Příslovečné určení s významem časové míry ve spojení s dokonavými slovesy

73 Anna Jirsová: Vazby u dějových podstatných jmen označujících duševní projevy

81 Zdeňka Sochová: K slovotvorné a stylové charakteristice mluveného jazyka (O jednom typu univerbizovaných pojmenování)

88 Josef Skulina: O šíření obecné hanáčtiny

Reviews and reports

94 Jaroslav Machač: Jubilejní Slavica Pragensia o aktuálních otázkách jazykovědných

102 Slavomír Utěšený: Dialektologie v učebnici o vývoji jazyka

105 Jan Sedláček, Milija Stanić (Bělehrad): Studium národních spisovných jazyků a jazyková kultura

116 Galina Vaněčková: Kritické poznámky k překladu črty M. Kolcova „Únorový březen“

Short articles

120 Lumír Klimeš: K jazykové úrovni časopisu Živa (4. Číslo 1965)

122 Slavomír Utěšený: O kobylkách a konících

125 AT, KS, Vl, MS, MH (= Miloš Helcl): Radíme a kritizujeme

Naše řeč, volume 49 (1966), issue 3

Articles

129 František Cuřín: Místní jména Lísek a Lesík a zdrobněliny toho typu

139 Jana Jančáková: Jihozápadočeské nářeční prvky na jihovýchodním Příbramsku

147 Běla Poštolková: Mikroby rezistentní na antibiotika?

151 Jaroslav Hubáček: K názvům vlaků

Reviews and reports

155 jbč (= Jaromír Bělič): Co dál s českým pravopisem

156 František Cuřín: Sborník filosofické fakulty brněnské university

161 František Cuřín: Sborník o česko-německých vztazích

165 Eleonora Slavíčková: Studium národních spisovných jazyků a jazyková kultura

173 Antonín Tejnor: O jazyce a stylu našich novin

Short articles

177 Antonín Tejnor: Český film

177 Josef Hrbáček: Vyjadřování shody se zkratkami

179 Miloslav Sedláček: O skloňování slovenských místních jmen typu Prievidza

181 JK: Gaučové v pončích

182 V. Měrka: Několik poznámek k slovu chachar

184 JK: Přebor kopané, nebo v kopané?

185 Anna Jirsová: Pojednávaná kniha?

186 Anna Jirsová: Inženýrské stavby

187 Antonín Tejnor: Není cent jako cent

188 V. Iblová: Ondrej Nepela — nejmladší medailista?

189 Běla Poštolková: Trenažér

190 Vl, MR, OM: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, volume 49 (1966), issue 4

Articles

193 Jiří Kraus: Kvantitativní rozbor stylu pracovních návodů

199 Karel Svoboda: K pojetí doplňku

203 Miloš Helcl: K složeným přídavným jménům s druhou částí -vědecký, - vědní, -vědný

210 Libuše Kroupová: V oblasti, na úseku, v oboru, na poli

Reviews and reports

219 Stanislav Králík: Monografická práce o východomoravských přechodných nářečích

225 Slavomír Utěšený: Uvedení do jazyka starého Podskalí

229 Alexandr Stich: Studium národních spisovných jazyků a jazyková kultura

233 Miroslav Roudný: Příbramská hornická mluva

235 Jaroslav Voráč: Za profesorem Václavem Vážným

Short articles

237 Vladimír Mejstřík: Z 29. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

241 Antonín Tejnor: K jazyku novin

242 Miroslav Roudný: Bankovně ekonomické vztahy, konstrukčně technologické problémy

243 Vladimír Mejstřík: Pracho- a vlhkotěsné hodinky

246 Zdeněk Hlavsa: Mléčná tabule pomohla?

247 Jitka Štindlová: Zaměřil dalekohled na Jupiter nebo na Jupitera?

249 Vincenc Pořízka: Vládli v Indii velcí mugalové (mogulové) nebo velcí mughalové?

251 Antonín Tejnor: Šponovky

252 Miloslava Knappová: Letkis, nebo „letkiss“?

253 Vl, VM, MK, MS, ZS, OM: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, volume 49 (1966), issue 5

Articles

257 Josef Vachek: Významné jubileum naší jazykovědy

264 Miloš Dokulil: Snášenlivost léků?

Reviews and reports

271 Zdeněk Hlavsa: Vachkova knížka o pražské lingvistické škole

277 Miroslav Grepl: Nad prvním svazkem Travaux linguistiques de Prague

284 Jaroslav Machač: Smolenická konference (nejenom) lexikografická

291 Eduard Beneš: Studium národních spisovných jazyků a jazyková kultura

302 Zdeňka Hrušková: Zpráva o vydání Pravidel českého pravopisu z r. 1966

Short articles

305 Vladimír Mejstřík: Z 30. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

309 Olga Müllerová: Válenda

310 Antonín Tejnor: Fyzika plazmatu, nebo plazmy?

311 Vl, MS: Radíme a kritizujeme

Editor's notice

313 Příloha k Naší řeči 49, 1966, č. 5