Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 33 (1949), issue 1-2

Obituary

František Ryšánek: Za profesorem Emilem Smetánkou

Articles

Bohuslav Havránek: Český jazyk do pětiletky

Ctirad Bosák: Lenin a otázky jazyka

Alois Jedlička: Genitiv místních jmen typu Jince, Hrobce

14 František Kopečný: Spisovný jazyk a jeho forma hovorová

22 Marie Nováková: „Je voják, či je vojákem?“

25 Miloslav Košťál: Obliba křestních jmen v starší době

Reviews and reports

29 Jaroslav Voráč: Zpráva o výzkumu českých nářečí

31 Rudolf Havel: Čeština poklepem a poslechem

34 Miloš Helcl: Zprávy pro češtináře

Short articles

37 jka (= Alois Jedlička): Úživnost

38 kvh (= Kvido Hodura): Skloňování místních jmen Karle a Chýše

39 —cl (= Miloš Helcl): Kraj Pražský

Editor's notice

40 Sdělení redakce

Naše řeč, volume 33 (1949), issue 3-4

Articles

41 Bohuslav Havránek: Psaní ruských jmen v češtině

47 Kvido Hodura: Václav Ertl

50 Alois Jedlička: Kvido Hodura sedmdesátiletý

54 František Daneš: Nominativ jmenovací (Několik poznámek)

58 Miloš Dokulil: Lidovýchova, lidovláda, lidospráva

62 František Daneš: Intonace otázky (Kapitola z větší práce)

Reviews and reports

68 Rudolf Havel: Národní knihovna

70 Miloš Helcl: Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi

75 Karel Sochor: Konversační příručky češtiny pro cizince

Short articles

78 lj (= Ladislav Janský): Zvyk, návyk, zvyklost

79 Dš (= František Daneš): Kulturní rubriky

79 Dš (= František Daneš): Mevro

Naše řeč, volume 33 (1949), issue 5-6

Articles

81 Miloš Dokulil: Byl jsem se koupat, naši byli vázat

92 Václav Merc: Lidové loutkové hry a jejich literární prameny

101 Alois Získal: Něco o biči a jeho součástech

104 František Daneš: Klípě

Reviews and reports

107 Jaroslav Voráč: Zpráva o výzkumu moravských a slovenských nářečí

111 Věra Mazlová: Nářeční texty ze západní Moravy

112 Rudolf Havel: Nové české názvy rostlin

113 František Daneš: Novinky ve vojenském názvosloví

114 Ladislav Janský: Velký slovník cizích slov

Short articles

116 Red. (= Redakce): Psaní velkých písmen

117 Fc (= Josef Filipec): Účet a faktura

119 Dš (= František Daneš): Aktuárský

119 Dš (= František Daneš): Pedagogie

Editor's notice

120 Sdělení redakce

Naše řeč, volume 33 (1949), issue 7-8

Articles

121 Rudolf Havel: Poznámky ke kritice textu „Babičky“

127 František Kopečný: Dvě poznámky k přísudku v češtině

138 Miloš Dokulil: Kamenolom

141 Jaroslav Voráč: K jazykovému zeměpisu Čech

Reviews and reports

145 Miloš Helcl: Ruská studie o otázkách jazykové normy a kultury

151 Alois Jedlička: Ze slovenské jazykovědy

154 Jaromír Bělič: Východolašská nářečí

Short articles

156 —šta (= Jan Kubišta): Po druhé a podruhé

158 Sr (= Karel Sochor): Sportovní rubriky

159 Dš (= František Daneš): Sloh

160 Red. (= Redakce): Jazykový koutek československého rozhlasu

Naše řeč, volume 33 (1949), issue 9-10

Articles

161 Miloš Helcl: Zkratková slova

171 Sida Volfová: Strašidla na Náchodsku

Reviews and reports

175 Kvido Hodura: Stručná mluvnice slovenská pro Čechy

177 Alois Jedlička: Slovní novotvary v poválečné polštině

Short articles

179 Dš (= František Daneš): Jazyk úřední

Obituary

180 R. H. (= Rudolf Havel): Karel Sezima zemřel