Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 29 (1945), issue 1

Articles

Václav Flajšhans: Z dílny slovnikářovy

Vladimír Šmilauer: Lidské typy v lidovém jazyku

10 Václav Machek: Tratoliště

13 Augustin Jar. Doležal: Ty nešťastné čárky!

Reviews and reports

15 Josef V. Bečka: Čarovná zahrada

22 jh. (= Jiří Haller): Osmdesáté narozeniny prof. Jana Mašína

Short articles

22 Mauric Remeš: Loštická tvář

23 Několik málo

24 Bš.: Prosy Františka Jakubova nebo F. Jakubůva či F. Jakubův?

Editor's notice

24 Předplatné na rok 1945 činí K 35 —

Naše řeč, volume 29 (1945), issue 2

Articles

25 Jsme svobodni!

26 František Šimek: Frajnařka

27 Karel Říha: Čárka před infinitivem ve větě jednoduché

32 Jiří Haller: Nazvati mateřídouškou

Reviews and reports

41 Josef V. Bečka: Čarovná zahrada

Short articles

45 Václav Machek: Chasa

46 Václav Machek: Jména hub

47 Václav Machek: Máčka

48 Augustin Jar. Doležal: Nemocniční lístek

Editor's notice

48 Poznámka redakce

48 Předplatné na rok 1945 činí K 35 —

Naše řeč, volume 29 (1945), issue 3-4

Articles

49 Marie Pujmanová: Mateřská řeč

51 Otakar Wünsch: Novinářská čeština

53 Josef V. Bečka: O essayi a o essayistickém slohu

61 Václav Machek: Výklady slov

68 František Cuřín: Poznámky k jazyku české odrhovačky

76 Karel Erban: Jména a názvy v nové republice

79 Jiří Haller: Nazvati mateřídouškou

Reviews and reports

85 Jiří Haller: Zvuková stránka slovesného díla

88 V. F.: Pražské ptactvo

89 Jiří Haller: Kruh přátel českého jazyka za války

Short articles

95 Josef Polák: Novinář, novinářství

96 Ovšem že a ovšemže

96 Václav Machek: Šemnička

Editor's notice

96 Předplatné na rok 1945 činí K 35 —

Naše řeč, volume 29 (1945), issue 5-6

Articles

97 Jiří Haller, Kvido Hodura, František Oberpfalcer, Vladimír Šmilauer: NAŠE ŘEČ blahopřeje p. univ. prof. dr. EMILU SMETÁNKOVI k sedmdesátým narozeninám

98 Josef V. Bečka: Přídavné jméno jmenné v nové češtině

107 Václav Machek: Drobné výklady o jménech rostlin

114 Jan Menšík: Rytmické závěry větné u Erbena

Reviews and reports

121 Hlasy z SSSR o mateřském jazyce

127 Čistota mateřského jazyka se stává veřejným zájmem

139 Příklad hodný následování

Short articles

140 Petr Bezruč, Redakce: Fragnářka

141 Václav Machek: Parkos

142 Josef Janko: Šmelina, šmelinář

143 Bš. (= Josef Beneš): Vašatý, Bradý a podobná příjmení

Editor's notice

144 Poznámka

144 Předplatné na rok 1945 činí K 35 —

Naše řeč, volume 29 (1945), issue 7-8

Articles

145 Josef V. Bečka: Přídavné jméno jmenné v nové češtině

149 Václav Machek: Několik názvů jídel, vážných i posměšných

162 Jan Menšík: Rytmické závěry větné u Erbena

172 Karel B. Jirák: Proč „části“ místo „vět“?

177 Bohuslav Hála: Několik poznámek k Erbanovu článku „Jména a názvy v nové republice“

180 Karel Erban, r. (= Redakce): Odpověď k Hálovým poznámkám

Reviews and reports

183 Jiří Haller: Péče o mateřský jazyk v sovětské škole a v české škole

187 Květnová soutěž na nové knihy pro mládež

Short articles

188 Co dělat?

191 Mauric Remeš: Lamor

191 V. M. (= Václav Machek): Máčka

191 V. Š. (= Vladimír Šmilauer): [Přídělce] — přídělník; [nasídlenec] — osadilec

Editor's notice

192 Předplatné na rok 1945 činí Kčs 35 —

Naše řeč, volume 29 (1945), issue 9-10

Articles

193 Vladimír Šmilauer: Jména našich stromů

206 Emil Votoček: Poznámky o kvantitě samohlásek při vyslovování cizích slov v češtině

Reviews and reports

209 jh. (= Jiří Haller): Svatá holčička

211 K. L.: Jazyková poradna v Duchcově

211 Ústřední výbor pro pomoc Lužickým Srbům

Short articles

211 Václav Machek: Haluzna

212 Boh. Paďour: Hlaste

213 Pavel Oliva: Chasa

213 Václav Machek: Jména hub

214 Jaroslav Přikryl: Náměstkyně

215 Dr. V. Suk: O té naší nesvobodě

215 Dr. V. Suk: Rozhlas a mluva

215 Šmelina, šmelinář

Editor's notice

216 Předplatné na rok 1945 činí Kčs 35 —