Časopis Naše řeč
en cz

Slánský

[Answers]

(pdf)

-

(F. S.) Od míst. jména Slaný je příd. jméno »slánský« (nikoli slanský), jako je ze jména Planá příd. jméno »plánský« (Plánský) a p. Je-li kmenová samohláska dlouhá, bývá naopak v odvozenině s příponou -ský zkrácena; na př. kráva — kravský, skála — skalský, bláto — blatský a p. Snad tu jde o podobné změny kvantity, o jakých jsme mluvili v N. Ř. II, 233 při výkladě o krácení brána — branka (a dloužení strana — stránka).

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 6, p. 189

Previous Reformní pravopis

Next F. N.: Svůj