Časopis Naše řeč
en cz

Ovládnouti

[Answers]

(pdf)

-

(C. S.) Z toho, že se říká vládnouti něčím nebo nad něčím, neplyne, že se má říkati ovládnouti něčím nebo nad něčím; vždyť panujeme nad něčím, ale opanovali jsme něco. O chybnosti oné vazby vůbec běžné dovede mluviti, jen kdo neví, že právě naopak předložka o, ob mění od prastarých, již předslovanských dob velmi často, ne-li zpravidla, jiné vazby slovesa nesloženého ve vazbu se 4. p. (plakati, oplakati, želeti, oželeti, objeti, obejíti atd.).

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 7, p. 222

Previous Lichník

Next Předposlední

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1