Časopis Naše řeč
en cz

Malvín

[Answers]

(pdf)

-

(J. P.) Slovo malvín (»zkrácené« z malvazín) je horší nesmysl než všechny ty palvíny, viňaky atd., jak jsme o nich čtli do omrzení poslední dobou v Nár. pol. Druzí vynálezci českého koňaku se aspoň lopotili podle svých schopností a přes své neschopnosti aspoň s utvořením slova českého; vynálezce malvínu zčešťuje koňak slovem cizím. Malvaz (stč. malvazí) je ze středolatinského slova malvasia = víno z Melvasie, města na Peloponesu. K tomu pak je malvín, hledíme-li k tomuto výkladu, nemožná zkomolenina cizího slova, asi taková, jako kdybychom ze slova fajans (faience) utvořili »české« slovo fajín nebo z mančestru udělali mančín. Že se malvazem dnes zpravidla mínívá pivo (to je malvaz!), a ne víno, dodáváme jen mimochodem.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 10, p. 310

Previous Koňak

Next Nejvýše