Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 50 (1967), issue 1

Articles

Karel Svoboda: Vztažné věty s nesklonným co

12 Miloslava Knappová: Začleňování cizojazyčných názvů ulic a náměstí do českých textů

Reviews and reports

23 Jiří Kraus, Pavel Vašák: Novinky z české matematické lingvistiky

28 Alois Jedlička: O překládání ze slovenštiny — tentokrát kriticky

34 Milan Jelínek: Jubilejní vydání Stručné mluvnice české

37 Alexandr Stich: Nové vydání Mathesiusovy studie Řeč a sloh

39 Jaroslav Machač: Iniciativa Akademie v otázkách jazykové kultury

40 Ivan Lutterer: Třetí konference o slovanské onomastice

43 Vladimír Šmilauer: Zájem o jazykovědné otázky v Maďarsku

Short articles

45 Vladimír Mejstřík: Z 31. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

49 Běla Poštolková: Původ a skloňování názvů některých mikrobů

51 Antonín Tejnor: Minisukně a minipublicistika

53 Libuše Kroupová: Western, evergreen, hit, song, muzikál, šanson

56 Adolf Kamiš: Teenager

56 Zdeňka Sochová: Aktrice národního divadla?

57 Pavel Trost: Ještě k původu slova chachar

58 Antonín Tejnor: Návratnost je nabíledni?

59 Miloslava Knappová: Zdržovna?

60 Ladislav Janský: Mimochodem

60 Anna Jirsová: Vozatajci na startu

61 Emanuel Michálek: Na stará kolena

63 MK, MB, MS: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, volume 50 (1967), issue 2

Articles

65 Vyučování mateřskému jazyku na našich školách

77 Miroslav Grepl: O funkci záměrného opakování částí výpovědi ve výstavbě promluvy

88 Josef V. Bečka: O tzv. pojmenováních nevlastních

94 Eva Milavcová: Vzájemné vztahy jmen osobních a domovních (Na základě jmen Starého Města pražského)

Reviews and reports

98 Ivan Lutterer: Slavica Pragensia VIII (Šmilauerův sborník)

104 Karel Hausenblas: Co nového v 2. vydání Novočeské skladby V. Šmilauera?

109 František Cuřín: Ze sborníků pedagogických fakult

113 Miloslav Sedláček: O českém pravopise z hlediska školy

115 Vladimír Ženatý: K otázce profilu učitele mateřského jazyka

Short articles

117 Jan Kořenský: K jazyku a stylu sportovního zpravodajství v Mladé frontě

119 Zdeňka Sochová: Starší muž se střetl s jedoucí tramvají

120 Miloš Helcl: Vysokotřídní?

121 Zdeněk Hlavsa: Frankofonní země Afriky

122 Hana Prouzová: Rychlopříplatek?

123 Hana Prouzová: Nežehlící košile?

124 Vladimír Ženatý: Nový typ jmen koní v chovu anglického plnokrevníka

126 MS, MB, MH, MK: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, volume 50 (1967), issue 3

Articles

129 Slavomír Utěšený: Lašský nářeční slovník ve Slezských písních

138 Josef Hrbáček: K poměru mezi spojovacími prostředky členskými a větnými (Podřadicí spojky v jednoduché větě)

144 Ladislav Dvorský: Odsouvání hlásek při recitaci (Příspěvek k rozboru současného recitačního stylu)

Reviews and reports

149 Růžena Buchtelová: Slyšet se navzájem

152 Růžena Buchtelová: Péče o jevištní výslovnost v SSSR

155 Antonín Tejnor: O kultuře mluvených projevů

158 Stanislav Králík: Příspěvek k poznání lidového jazyka na moravsko-slovenském pomezí

163 František Cuřín: Další svazek sborníku filosofické fakulty v Brně

166 Alexandr Stich: O jazyku a stylu slovenské literatury pro mládež

171 Ještě o smolenické lexikografické konferenci

174 Jaroslav Machač: Jak psát podnikové dopisy

176 Věra Formánková, Jarmila Syrovátková: K vydání pohádek ze západních Čech

Short articles

179 Vladimír Mejstřík: Z posledního (32.) sešitu 3. dílu Slovníku spisovného jazyka českého

183 Antonín Tejnor: Umění popularizace

184 Oldřich Uličný: Servis, servisní

185 Běla Poštolková: Silnice sjízdné ve všech tazích?

187 Miloslava Knappová: Sesterna

187 Igor Němec: Škrtit peníze

189 Miloslava Knappová: Ergonomie a ergonomika

190 MB, VM, MK: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, volume 50 (1967), issue 4

Articles

193 Milada Nedvědová: K devadesátinám akademika Františka Ryšánka

199 Jiří Blažek: K vyjadřování důsledkového odstínu stupňovacího spojení v češtině a ke vzniku příslovcí natož, natožpak

206 Miloš Helcl: Názvy cizích měn a jejich tvarové obměňování v českém textu

Reviews and reports

215 Ivan Lutterer: Pokus o netradiční pohled na historickou fonologii češtiny

219 Jaroslav Porák: O morfologické homonymii v češtině

222 Zdeněk Hlavsa: Nové zahraniční sborníky z prací pražské školy

226 Alexandr Stich: O polonismech v obrozenské češtině

231 Jarmila Syrovátková: O Šafaříkově a Kollárově jazyce

234 Jana Jančáková: Práce o studentské mluvě

239 Jaroslav Kuchař: Nová studie o vlivu češtiny na bulharštinu

241 Vladimír Šaur: Proti jazykové šabloně v Bulharsku

Short articles

243 Libuše Kroupová: Během — v průběhu

245 Běla Poštolková: Léčit se pro nespavost?

247 Miloslav Sedláček: Pracovat nad novelou?

247 Zdeňka Sochová: Zavinila to spojka nebo?

249 Miloš Helcl: Závod míru startuje ve Varšavě

250 Emanuel Michálek: V botech, na kalhotech?

251 Naďa Svozilová: Pět ze čtrnácti aténských novin nevychází…

252 Hana Prouzová: „Vyběhlé“ typy?

253 Vladimír Mejstřík: Mates

254 Zdeňka Sochová: Budeme žehlit přes prostěrku?

255 NS, MS, MB, MK: Radíme a kritizujeme

Naše řeč, volume 50 (1967), issue 5

Articles

257 Milan Jelínek: Styl F. X. Šaldy. K stému výročí Šaldova narození

Reviews and reports

279 Vilma Barnetová: Sovětská studie o násobených slovesech v češtině

283 Alexandr Stich: Nový svazek sborníku Voprosy kul’tury reči

290 Marie Sádlíková, Miloslav Sedláček, Stanislav Starý: Dva nové sovětské časopisy

296 Marie Ludvíková: Bibliografie kvantitativní lingvistiky

Short articles

298 Vladimír Mejstřík: Z 33. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého

302 Dš: Zvyšují pozornost vzhledu obalů

303 Dš: Proti sebevraždám uspávacími prostředky

303 Hana Prouzová: Sympozium k něčemu?

305 Anna Jirsová: Odolný k něčemu?

306 Miloš Helcl: „Ocelokůlna“, nebo ocelová kolna?

307 Miloslava Knappová: Jak vyslovujeme Montreal?

308 Miloslav Sedláček: Jarní práce v jahodárně

309 Naďa Svozilová: Kučinská, nebo Kučínská?

309 Ladislav Janský: Maří Magdaléna

311 NS, LK, MB, MK: Radíme a kritizujeme