Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 1

Editor's notice

Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší: Diskuse o otevřených datech: Úvodní slovo redakce

Discussion

Jan Chromý, Václav Cvrček: Lingvistika jako otevřená a transparentní disciplína

15 Radek Čech: Otevřenost jako norma

16 Silvie Cinková: Zpřístupňování dat z výzkumu s veřejnou podporou: ne zda, ale jak nejlépe!

17 Jaroslav David: V obecném nadšení pro sdílení se ptejme i na důvody, proč lingvistická data nesdílíme

19 Mojmír Dočekal: Lingvistika a otevřené zdrojové kódy

20 Václav Lábus, Daniel Vrbík: Ke konceptu open science v projektu Živá jména

22 Petr Pořízka: Metodologická výzva v rámci trendu digital humanities

28 Markéta Pytlíková, Alena M. Černá, Štěpán Šimek: Diachronní lingvistika a sdílení spolehlivých dat

29 Veronika Kapišovská, Jan Křivan, Adam Pospíšil, Florian Siegl, Vít Ulman, Jonáš Vlasák, Veronika Zikmundová, Jan Židek: Zpřístupňujme svá data, ale především chraňme konzultanty: stanovisko Pražské deskriptivní lingvistiky

31 Pavel Štěpán, Soňa Wojnarová: K otevřenosti dat využívaných v onomastice

33 Petr Kaderka, Tamah Sherman, Martin Havlík: Za jazykovědu transparentnější

38 Bronislav Stupňánek: Když všichni všechno všechněm dáme…

43 Václav Cvrček, Jan Chromý: Nesamozřejmá otevřenost lingvistického výzkumu

Reviews and reports

48 Lukáš Zádrapa: Dva čerstvé příspěvky k dějinám českého jazyka

Short articles

52 Marta Šimečková: Co se nedostalo do Českého jazykového atlasu: nářeční pojmenování střenky

64 Z jazykové poradny

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 2

Articles

67 Markéta Ceháková: Úzus a norma v redigovaných vs. neredigovaných textech: Na příkladu skloňování japonských jmen zakončených na -u

80 Hana Mžourková: Dotazy na jazykové zdroje a nástroje v databázi jazykové poradny

100 Marta Koutová: Užití slovesného času ve vedlejších větách obsahových

Reviews and reports

117 Iva Nebeská, Božana Niševa: Výbor z díla Ludmily Uhlířové: O pravidelném, mnohotvárném a inspirativním promýšlení jazyka

123 Jiří Pergler: K monografii o adnominálním genitivu v češtině

Short articles

133 Mikuláš Preininger: Nominant

138 Z jazykové poradny

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 3

Articles

143 Michal Škrabal, Pavel Machač: Forvo.com: Jak víc hlav víc namluví

153 Barbora Martinkovičová: Kodifikace adjektiv odvozených od jmen českých obcí zakončených na konsonant + -ky, -ka, -ko

167 Denisa Hejlová, Soňa Schneiderová, Tereza Klabíková Rábová, Adam Kulhánek: „Užívání necigaret není bez rizika“ aneb Diskurz o zahřívaných tabákových produktech v médiích

Reviews and reports

184 Michal Místecký, Miroslav Kubát: Přepište dějiny české stylistiky: Registr je nový styl

189 Hana Mžourková: Slovinská publikace o jazykovém poradenství (a nejen o něm)

196 Zdeňka Hladká: 90. narozeniny předního českého dialektologa Jana Balhara

Short articles

200 Ludmila Uhlířová: Perzister

204 Z jazykové poradny

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 4

Articles

207 Jakub Sláma, Radek Šimík: Vztažné věty s relativizátorem jak

225 Lucie Poláková, Pavlína Synková: Pragmatické aspekty v popisu textové koherence

243 Pavel Machač, Michal Škrabal: Forvo.com: Pohled fonetický

Reviews and reports

256 Roland Wagner: Nový diachronní pohled na tzv. zvratné pasivum v češtině

262 Jakub Žytek: Na prahu zásadní změny paradigmatu ve výuce češtiny

Short articles

271 Anna Černá: Emoji neboli emodži

275 Z jazykové poradny

Naše řeč, volume 104 (2021), issue 5

Editor's notice

281 Marek Nekula: Čeština ve světě: Slovo úvodem

Articles

284 Lida Cope: Dokumentace krajanské variety češtiny v Texasu: současný stav a výhled do budoucna

311 Sergej S. Skorvid: „Furt to jde, pořat, nekončivá se to…“ O vývojových inovacích v českých nářečních varietách v Rusku

322 Monika Klučková: Epentetické vokály v češtině chorvatských Čechů

338 Lenka Zajícová: Paraguayská krajanská čeština, jazyková atrofie a emergentní gramatika

359 Marek Nekula: Čeština v Německu – jazyk v kontaktu a izolaci v „generaci exil“

376 Aneta Bučková: Jazykové ideologie a jazykový management československých emigrantek a emigrantů v Bavorsku

Reviews and reports

393 Tereza Kopecká: Nová kniha o volyňské češtině

397 Martin Beneš, Ondřej Dufek, Michal Hořejší, Martina Rybová: Bohemistické disertace roku 2020

402 Petr Čornej: Vzpomínka na Radoslavu Kvapilovou Brabcovou

From our counselling center

404 Z jazykové poradny