Časopis Naše řeč
en cz

Spisovatel

[Answers]

(pdf)

-

(F. Š.) Slovo toto je staré (Jungmann má doklady z Veleslavína, Haranta z Polžic, Komenského). Dnes má význam dvojí: 1. něm. Verfasser, t. j. skladatel nějaké určité knihy, 2. něm. Schriftsteller, osoba, jejímž povoláním je spisování knih; v staré době je nalézáme jen s významem prvním, již proto, že spisovatelů ve smyslu druhém hrubě nebylo (Job na př. mluví 31, 36 o knize, »kterouž sepsal odpůrce můj«, a výklad Kralický o jejím spisovateli). To ovšem nemůže nám býti na překážku, abychom neříkali »spisovatel« v obojím smysle dnešním.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 3, p. 94

Previous J. Horňanský: »Sebevzdělávejte se!«

Next Syn smrti