Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 1

Articles

Jiří Haller: Dvacet let Naší řeči

10 Josef Janko: Příjmení Purkyně

Reviews and reports

12 Karel Říha: Pověsti českých hradů a zámků

20 Zpráva kanceláře Slovníku jazyka českého

23 kvh. (= Kvido Hodura), jh. (= Jiří Haller), K. E.: Z našich časopisů

Short articles

27 Bohatý čím, nač

29 Obchod se smíšeným zbožím

30 „Odvolati se do rozhodnutí“

30 Souviseti

31 Josef Dvořák, Redakce: Spustiti kolmici z bodu

31 Tělocvičná jednota Sokol Praha

32 Tisíc

32 Tovaryš a továryš

Editor's notice

32 Redakční oznámení

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 2-3

Articles

33 Jiří Haller: Dvacet let Naší řeči

46 K. Paul: P. J. Šafařík a Jungmannův slovník

54 Karel Erban: Proč užíváme cizích slov

Reviews and reports

58 Jistebský či jistebnický?

61 Augustin Jar. Doležal: Kalamajka

65 Jiří Haller, J. K., kvh. (= Kvido Hodura): Z našich časopisů

Short articles

76 Báňský

78 Genitiv záporový

79 —tt—: Chyby v překladu

79 Jamkoviště

80 Konfekce

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 4

Articles

81 František Oberpfalcer: Nejstarší české soudní zápisy v archivu města Prahy

85 Jan Kubišta: K skloňování českých příjmení

88 Vladimír Šmilauer: Elektronka nebo elektronovka?

90 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

93 Václav Polák: Lexikální a etymologické drobnosti IV.

97 Josef Beneš: Dativ a lokál podstatných jmen vzoru sluha

98 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

102 r.: Vrah mezi námi

106 V. Š.: Z našich časopisů

Short articles

108 Datum v dopisech

109 Druidové

109 Vojtěch Sedláček: Malé klasobraní po dnešním jazyce

111 J. K.: Péče o čistotu úřední polštiny

111 -i-: Skloňování jména Purkyně

111 V. Š.: Vsetínský-vsatský

112 V. Š.: Zák. chrán. - zák. chráň.

Editor's notice

112 Oznámení

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 5

Articles

113 František Oberpfalcer: Nejstarší české soudní zápisy v archivu města Prahy

122 Josef V. Bečka: O abstraktech vlastnosti a stavu v novinářské češtině

127 Karel Juda: Příklady lidového umění vyjadřovacího

128 Josef Janko: Líh

128 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

133 jh. (= Jiří Haller): Praha v obnoveném státě československém

140 K. E. (= Karel Erban): Z našich časopisů

Short articles

142 Byla to ona, kdo…

142 Dagmar

143 Jezdectvo, jízda

144 K. J.: Půhon

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 6

Articles

145 Karel Erban, jh. (= Jiří Haller): O novočeském užívání spojek jestli, jestliže, -li

159 Vladimír Šmilauer: Magnetisovati - magnetovati

161 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

167 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

169 V. Š. (= Vladimír Šmilauer): Letecké názvosloví

172 V. Š. (= Vladimír Šmilauer): Technikovy jazykové poznámky

173 V. Š. (= Vladimír Šmilauer): Pojem a definice zemědělství

Short articles

174 Konec zpravodajstva

174 Jan Kubišta: K skloňování českých příjmení s koncovkou -e

175 —i—: Ukázky z českého studentského slangu na francouzských lyceích

176 Vysilač a vysílačka

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 7

Obituary

177 Úmrtí T. G. Masaryka

Articles

178 Arch. Prof. Dr. Alois Čenský: Průteplivost a průzvučnost

180 Miloslav Wajs: Čeština vývěsních štítů a reklamních nápisů

182 Josef Beneš: Jeden druh příjmení a o jednom způsobu kolektivního označení příslušníků rodiny

185 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

188 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

192 B-a.: Učebnice dějepisu pro nižší třídy středních škol

198 Š.: Jak se dívá Němec na přednosti a těžkosti češtiny

199 kvh. (= Kvido Hodura), Karel Erban: Z našich časopisů

Short articles

205 Konfekce

206 Novinářská čeština

207 Oddělování předpon

207 Psaní zkratky dr.

207 Refuge, refýž, výstupek

208 Romanetto

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 8

Articles

209 Jiří Haller: Ses, sis

212 Miloš B. Volf: Vratič či vrátyč?

215 -r.: Stanoviště, stanovisko

217 Václav Polák: Lexikální a etymologické drobnosti. V.

220 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

223 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

232 jh. (= Jiří Haller): Podruzi

235 Z našich časopisů

Short articles

237 „Dnes před sto lety“

238 Havarie

239 Mikter

239 -i-: Školní okres královédvorský n. L.

240 -i-: Vlastní jména

240 -i-: Výslovnost a skloňování osobního jména Garrigue

240 Žlábkovati

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 9-10

Articles

241 Vladimír Šmilauer: Průteplivost a průzvučnost

243 Ferdinand Strejček, —r.: Dáti - nechati (s inf.)

248 Václav Polák: Lexikální a etymologické drobnosti VI.

250 Jiří Haller: Poznámky k Příručnímu slovníku jazyka českého

257 Vladimír Šmilauer: Výklady slov

Reviews and reports

265 Jiří Haller: Rabíndranáth Thákur

269 kvh. (= Kvido Hodura), V. Š., Š.: Z našich časopisů

Short articles

280 Cennina

282 O sto šest

282 Jan Kubišta: Skloňování mužského příjmení „Maria“

283 Josef Jejkal: Téma

284 Veselice

284 Š.: Vratič