Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 74 (1991), issue 1

Articles

Jiří Kraus: Do nového ročníku Naší řeči

Alois Jedlička: Jazykové a jazykovědné zájmy Karla Čapka

16 Igor Němec: Z historie slov československý a Čechoslováci

22 Ivana Kolářová: Slovesa říci, říkat jako ukazatelé komunikačních funkcí a postojů

Reviews and reports

27 Pavel Jančák: Monografie o mluvě hradecké mládeže

30 Zdeněk Tyl: Na okraj nového vydání Jungmannova Slovníku česko-německého

35 Ivana Bozděchová: Časopis Český jazyk a literatura — 39. a 40. ročník

38 Mirek Čejka: Šedesátník Dušan Šlosar

42 František Štícha: Za Jaromírem Spalem

43 Alena Jaklová: Ludvík Pokorný (1915—1990)

Short articles

45 Eva Havlová: Kompas a busola

47 Miloslav Sedláček: Ke skloňování podst. jména práce

49 Ivana Svobodová: Fritování

50 Olga Martincová, Věra Vlková: Oštěpař — oštěpář

52 Ivana Svobodová: Sponzor

53 Eva Macháčková: Barvy karet

54 Alena Polívková: O hradech a zámcích

55 Alena Polívková: Pisánská věž

Naše řeč, volume 74 (1991), issue 2

Articles

57 Alexandr Stich: O počátcích moderní spisovné češtiny

63 Věra Šlangalová: Zdrobněliny a opakování v dětské poezii

69 Jana Matúšová: Poznámka k morfologii pomístních jmen

75 Ludmila Zimová: K vyjadřování podmětu v textu

86 Jaroslava Hlavsová: Období rozvoje české dialektologie v letech 1895—1945 (Část 1.)

Reviews and reports

95 Alena Polívková: Tisíciletá

96 Eva Macháčková: Brněnský lingvistický sborník

98 Nora Zelenková: Kniha o francouzštině pro odborníky i širší veřejnost

100 Marek Nekula: Média komunikace

104 Dušan Šlosar: Český dialektolog Jan Balhar

Short articles

106 Zdeněk Salzmann: O psaní slova indián

107 Olga Martincová: Expertní, expertizní

109 Ivana Bozděchová: Nakupujeme v diaprodejnách

Editor's notice

112 Omluva čtenářům i autorům

Naše řeč, volume 74 (1991), issue 3

Articles

113 Karel Hausenblas: O kulturu řeči

124 Zdeňka Sochová: Blízké jazyky a konfrontační lexikografie

132 Jaroslava Hlavsová: Období rozvoje české dialektologie v letech 1895—1945 (Část 2.)

Reviews and reports

142 Jiří Kraus: Sto let od založení České akademie věd a umění

145 Iva Nebeská: O některých činitelích dorozumívacího procesu

148 Marie Čechová: Významné jubileum slovenské i české jazykovědy

151 Věra Vlková: Životní jubileum Marie Těšitelové

154 Ivan Lutterer: Jubilující Adolf Kamiš

156 František Uher: Jubileum Přemysla Hausera

158 Jaroslav Bartošek: František Hladiš šedesátiletý

Short articles

161 Jaromír Povejšil: Příjmení Fišnar

162 Naďa Svozilová: Holocaust

163 Olga Martincová: Sympatizanti a azylanti?

165 František Hladiš: Xeroxovat — xerovat?

167 Alena Polívková: Zvítězí přípona -ák?

Editor's notice

168 Upozornění čtenářům

Naše řeč, volume 74 (1991), issue 4-5

Articles

169 Miloslav Sedláček: K vývoji jazykové kultury češtiny v letech 1918—1945

181 Josef Hrbáček: K problematice syntaktických vztahů parataktických

189 Igor Němec: Nekulturní vztah k jazykové minulosti

192 Ondřej Hausenblas: Úloha subjektivního vidění skutečnosti při volbě jazykových prostředků

199 Naděžda Kvítková: K přesvědčovací funkci v textech revolučního období po 17. listopadu 1989

208 Libuše Olivová-Nezbedová: Ke zpracování pomístních jmen ve Slovníku pomístních jmen v Čechách

215 František Štícha: Několik poznámek o jazyce překladové prózy

225 Jaroslava Hlavsová: Období rozvoje české dialektologie v letech 1895—1945 (Část 3.)

Reviews and reports

234 František Štícha: Knížka o češtině v USA

236 Daniela Škvorová: Bohemistický sborník z Amsterodamu

239 Alena Polívková: Jazyková poradna odpovídá

241 Vlasta Straková: Pražská čeština v pohledu zahraniční lingvistiky

244 Alena Hůlová: Žánr bajky ve staré české literatuře

246 František Daneš: Jiří Novotný sedmdesátiletý

248 Jiřina Hůrková: Významné výročí českého fonetika

250 Miroslav Ptáček: K životnímu jubileu Blanky Borovičkové

251 Libuše Kroupová: Za Hanou Marešovou

Short articles

254 Zdeněk Salzmann: O jménu Inka

255 Růžena Buchtelová: Joule