Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 1

Articles

Antonín Frinta: Rukopisné podvrhy a naše spisovná řeč

Josef Zubatý: „Jeden z nejlepších lidí“

13 Vojtěch Kebrle: Zařaděn či zařazen?

Reviews and reports

17 Dvě knihy českých dějin

20 Pohádky a pověsti z Hané

Short articles

21 Brzo či brzy?

21 Cín

21 Krevnice, tučnice

22 Nátka (kolík)

22 Sadílek

22 Sen a bezesný

23 Svrchupsaný a nížepsaný

23 Šrot

23 Josef Zubatý: Vařící voda

25 Věstník záloženský

25 Divoké kvítí z novinářských luhů

Answers

27 Psaní předložek

28 Vinca, 2. pád Vinci

28 Číslovky řadové

28 Piji — piju, kupuji — kupuju

29 Dopis, přípis

29 Veličenstvo, veličenství

29 Zázemí

29 Aby ses

29 Odtížení

30 Stolypin — paní Stolypinová

30 Zprůsvitněti, drahokamově

31 Josefinský, Josefov, Josefovský

31 »Básně V. Dykovy«

31 Vápnodusík, železobeton

32 Kunovice — kunovský

32 Komolení místních jmen

Letter's to editors

32 Jungmannův Slovník

Editor's notice

32 Sdělení redakce

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 2

Articles

33 Jindřich Vodák: Sloveso „dáti“

37 Josef Zubatý: Jenž, který, kdo, co

44 Václav Ertl: „Obhajoba“

Reviews and reports

52 J. F.: Světlušky

53 B.: Sebrání básní a zpěvů

Short articles

56 RUKOPISNÉ JUBILEUM. České veřejnosti na uváženou!

57 Otmar Vaňorný, V. E. (= Václav Ertl): Vysoké moře

60 Josef Janko: Činka, madla, Krkonoše

60 Hrůzný

61 Nadejíti

61 Obdati

62 Josef Pazourek, R.: Obchod »s něčím, v něčem, něčím«

63 Josef Zubatý: Smečky

Letter's to editors

64 Listárna redakční

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 3

Articles

65 František Černý: Zdrobnělá jména místní

67 Gilbert C. Křikava: Ještě o příčinách chybného přízvuku

69 Josef Zubatý: Jeden

Reviews and reports

78 I.: Půlnoční světla

83 Povídky o dětech

Short articles

84 Divoké kvítí z novinářských luhů

87 Aniž bych…

89 Humpolec

89 Jich — jejich

90 Gilbert C. Křikava: Křížové dni

90 Nátka

91 Po vykonaných studiích

91 Úředník — úřadník

Answers

92 Děhylov, Hlučín

92 Dělení výrazů předložkových

93 Dle, podle, vedle

93 J. Z. (= Josef Zubatý): »Jeden z nejlepších lidí«

94 Kolikoslabičný — kolikaslabičný

94 Lyže, lyžař

95 Mermomocí

95 Ovinovačky — ovinky

95 Struk, stručný

96 Vařící voda

96 Železobeton, správně: železový beton

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 4

Articles

97 Václav Ertl: O tvarech českého přívlastku

106 Josef Zubatý: Jeden

Reviews and reports

112 Jak ženy milují

114 Z notýskův Pavla Čamrdy

Short articles

116 Douša

117 Fascikul

117 »Místo ke hře«

117 Polská jména na -ski

118 Spisovatel o češtině Jaroslava Vrchlického

118 »Tohoto nařízení budiž dbáno«

Answers

119 Bereš a béřeš

119 Čeněk, Hynek, Vítězslav

120 Jablonné

121 Kancelář

121 Padl či padnul?

122 Starší pán

123 Svéráz

124 Táhnouti se na něco

124 Výraz

126 Zbytečná cizí slova

Letter's to editors

126 Listárna

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 5

Articles

129 Otakar Smrčka: Ještě sloveso „dáti“

131 Josef Zubatý: Jeden

Reviews and reports

140 E.: Vybrané básně

142 J. L.: Pod křídly

147 B.: Z příkazu otcova

Short articles

150 Divoké kvítí

152 Jmeno či jméno?

153 Pohřížiti

153 X.: Roubík, roubíkem zacpati ústa

154 X.: Řezati a — pilovati

154 U vysokém stupni

154 Úředník

Answers

155 Při nejmenším, při nejlepším, nejméně, na nejméně atp.

156 »Slečna doktor«

157 Strýčkovi čtenáři z východní Moravy

157 Zítra jdu do divadla

Letter's to editors

158 Listárna

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 6

Articles

161 Bohumil Havránek (= Bohuslav Havránek): Topivo a palivo

164 Václav Ertl: Držeti

167 Josef Zubatý: Jeden

Reviews and reports

175 J. F.: Horská zahrada

176 J. F.: Boží muka

178 A. K.: Život Ježíšův

Discussion

180 Karel Pelant: Čest budiž prvním

Short articles

182 Divoké kvítí

185 Václav Ertl: Dům se staví — dům je stavěn

186 »Hladovící« děti — děti trpící podvýživou

187 Hřiště či hříště?

187 V. E. (= Václav Ertl): Ředitel — řiditel

188 Společnost o omezeném ručení

189 Vyložený podvod

189 Vzhůru

Answers

189 Měšťanka

191 Ohled bráti; s ohledem na…

191 Právem, s právem

192 Psí počasí

192 Vlašský

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 7

Articles

193 Josef Zubatý: Chyběti, scházeti

Reviews and reports

200 E. (= Václav Ertl): Stavebná mechanika

204 B.: Počátkové českého básnictví, obzvláště prosodie

Discussion

207 Ignát Herrmann: Velectěným pánům v redakční radě »Naší Řeči«

Short articles

210 Jeden druhého

211 Gilbert C. Křikava: Ještě o nesprávném přízvuku

211 Přivoditi

212 Dr. H. Bulín: Právnická čeština

213 Svým časem, svého času

214 Třeba ses…

215 Úkor a ujma (újma)

Answers

216 Dr. Josef Dobiáš: K RKZ

216 Pohřížiti

217 Příspěvek k textilnímu názvosloví

218 »Slečna doktor«

218 »Spáliti za sebou mosty«

Letter's to editors

219 Listárna

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 8

Articles

225 Josef Zubatý: Jak mnoho — tak mnoho, kolik — tolik

230 Josef Zubatý: Jistý

232 Václav Ertl: Máte čas?

Reviews and reports

234 Z. (= Josef Zubatý): Náboženské názvosloví československé

236 Z. (= Josef Zubatý): Vývoj českého jazyka

Short articles

240 Gilbert C. Křikava, Red. (= Redakce): »Ale zbav nás od zlého«

240 Batoh — baťoh

241 Gen. hostě

241 Jako takový

242 Jmouti se a začíti

242 Gilbert C. Křikava: Kníže-arcibiskup, kníže-arcibiskupský?

243 Krampijól

243 Pán z Rožmberka a pan Jindřich z Rožmberka

244 Josef Zubatý: »Ryzí«

245 Užívati

245 V krátkém čase

245 Divoké kvítí

249 Hrstka nových germanismů

250 A. K.: Kazy

Answers

250 Záboj

251 František Křemenek: Hanácký, horácký…

251 Hřiště, hříště, hřisko

252 Hýje, čehý, hot…

252 Chybiti — chybovati

252 »Zázemí« a j.

Letter's to editors

253 Listárna

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 9

Articles

257 Otmar Vaňorný: Slovo o překládání

264 Josef Zubatý: I. Spokojiti se, spokojený

266 Josef Zubatý: II. Vrstevník, současník

268 Václav Ertl: Obnos

Reviews and reports

272 B.: Alluma

276 Z. (= Josef Zubatý): České hovory

Short articles

277 Divoké kvítí

280 »Čechoslováci«, »čechoslovácký«

281 Gilbert C. Křikava: Naše Milá Paní — Panenka Maria

282 Pohleděv na učedníky vůkol sebe sedící

283 Sdělení, sděliti

Answers

284 Hýje, čehý, hot…

286 Všelicos

Letter's to editors

288 Listárna

Naše řeč, volume 2 (1918), issue 10

Articles

289 Josef Zubatý: Odpovídati na něco — k něčemu

293 Gilbert C. Křikava: Rozřešovati či rozhřešovati?

Reviews and reports

297 Moji hoši

298 B.: Studie ibsenská

299 E.: Judita

301 Světla utonulá

301 B.: Česká prósa

Short articles

302 Alsasy

302 Dávati — prodávati

302 Druh druha

304 Jeden — druhý

304 Ku příkladu — na příklad

304 »Naše Řeč« a řemeslní brusiči

306 Hc.: Nové kazy

306 Pistole a bambitka

307 Gilbert C. Křikava: »Pro« a »skrze« v modlitbách

309 Proto, že…, za to, že…

310 Gilbert C. Křikava: »Věže ze slonových kostí« či »věže ze slonové kosti«?

310 Vojenská strava

311 Gilbert C. Křikava: Zpovídati, slyšeti zpověď

Answers

311 Hovorna

Letter's to editors

312 Listárna