Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 1

Articles

† Josef Zubatý, —r: Nezanedbávejme důrazového slovosledu!

František Šimek: Stál — stal — stanul

Karel Popelka: Vyvážený — vyvážiti — vyvažovati

Reviews and reports

10 František Oberpfalcer: Potulky pražského reportera

17 Jiří Haller: Z našich časopisů

21 Z kanceláře Slovníku jazyka českého

Short articles

24 Jiří Haller: Kvalitní

25 Písmeno x

26 Posádkové velitelství

27 »Prodejní úředníci«

28 Sokol

28 Vaňha, Vaňhal

29 Vésti velký dům

29 J. K.: Zalistniti

30 Znamenati

Editor's notice

32 Redakční rada Naší řeči: Sdělení redakce

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 2

Articles

33 Ferdinand Strejček, Redakce: Potřeba jazyka nad správnou logiku

37 Antonín Frinta, Jaroslav Dvořáček: O psaní x a jeho výslovnosti

41 J. H.: Jsem z toho jelen

Reviews and reports

45 Jiří Haller: Petr Bezruč

49 kvh. (= Kvido Hodura): K referátu o knížce »Když si náš tatínek maminku bral«

50 jha.: Návštěvou u novin

54 Spor o dobrou češtinu

56 Jiří Haller: Z našich časopisů

Short articles

60 Holečkovi Naši

61 Kráva z doje

61 Zkl.: Kvalitní

62 Lebavý

63 Místo

63 Pardubský

64 Věřím na Boha

Editor's notice

64 Oznámení

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 3

Articles

65 Jaroslav Dvořáček: Nejčastější galicismy v novočeské skladbě, I.

72 J. H.: »Jsem z toho jelen«

Reviews and reports

79 Alois Získal: Zemědělství dneška

86 kvh. (= Kvido Hodura), jha.: Z našich časopisů

Short articles

90 Zkl. (= Alois Získal): Mraka

91 Odčítati

92 Odprodati

93 Jos. Rejlek: Paďousy

93 Pěšalec

93 Plurál

94 Prodejoví úředníci

94 Stoprocentní

95 Uručiti

96 Zdůly

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 4

Articles

97 Jaroslav Dvořáček: Nejčastější galicismy v novočeské skladbě, II.

104 Jan V. Sedlák: Glosa k románu M. Pujmanové

108 Antonín Opravil: Skloňování místních jmen

110 Arnošt Kraus: Generálmajor

111 Pavel Trost: Tréma

Reviews and reports

112 Karel Říha: Učebnice obchodní nauky a korespondence

118 Jiří Haller: O lesních typech v teorii i v praxi

121 Fr. S. Jrš. (= František S. Jaroš): Návštěvou u novin

Short articles

124 Člen, členka

125 »Dodlist«

125 Druhové číslovky

126 Havel

126 »Jednomužná« obsluha

127 Nohama a nohami

128 Přeprava

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 5

Articles

129 Jaroslav Dvořáček: Nejčastější galicismy v novočeské skladbě, III.

137 Josef Bečka: O postavení přívlastku v české větě, I.

Reviews and reports

144 Kvido Hodura: Grammaire de la langue tchèque

153 E. Čapek, František Oberpfalcer: Z našich časopisů

Short articles

158 Lidová rčení

159 Křiklavý galicismus

159 Kutinovy uzenáče

160 »Zalistniti«

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 6

Articles

161 Jaroslav Dvořáček: Nejčastější galicismy v novočeské skladbě, IV.

168 Josef Bečka: O postavení přívlastku v české větě, II.

Reviews and reports

181 Jaroslav Dvořáček: Racionalisace školství

187 Z našich časopisů

Short articles

190 Refuge

190 Spáti na jedno ucho

191 J. D.: Substantivum a sloveso

191 »Svéstojná cena«

191 Uzemniti

192 Úsporná komise

192 Vozová výstroj

192 Zastřehnouti

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 7

Articles

193 František Oberpfalcer: Přechylování jmen jako výraz rozdílu v pohlaví, I.

199 Karel Erban: O dobrý sloh

207 Otto Rádl: Polská propaganda v zábavné češtině

Reviews and reports

209 Jiří Haller: Objednávání a dodávání tiskových prací

213 Č. Charbuský: Bibliografie prací o českém jazyku

214 Jiří Haller: Z našich časopisů

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 8

Articles

225 František Oberpfalcer: Přechylování jmen jako výraz rozdílu v pohlaví, II.

232 Dr. Vojtěch Martínek: O dobrý sloh

Reviews and reports

234 Kvido Hodura: Rodinné vzpomínky na Jana Gebauera

240 F. S.: Z našich novin

246 kvh. (= Kvido Hodura): Z našich časopisů

248 Bohuslav Havránek, Jiří Haller: Oprava nesprávností

Short articles

253 Lidová rčení

255 Maďarská příjmení

255 Zazvěřiti

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 9

Articles

257 František Oberpfalcer: Přechylování jmen příponou -ice, I.

263 Jiří Haller: Kolísati se

273 Karel Erban: Píšeme správně křestní jména cizinců?

276 Karel Erban: O dobrý sloh

Reviews and reports

277 Josef Bečka: Klaris a šedesát věrných

281 jh. (= Jiří Haller): Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929

287 Jan V. Sedlák: Prohlášení

Short articles

287 Dvě protivná slova

288 Opis, prvopis

288 Vybízeti zboží

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 10

Articles

289 Václav Flajšhans: Čechové či Češi? (Neboli o moci a významu jediného písmenka.)

295 František Oberpfalcer: Přechylování jmen příponou -ice, II.

Short articles

300 Obchodní značky