Časopis Naše řeč
en cz

Čís, číš, číž

[Answers]

(pdf)

-

IV, 256 jsme se zmínili o slově číž (morek z kosti), nám úplně neznámém. Na pravou cestu nám ukázal doklad, jejž nám poslal prof. Dr. Jar. Smolák (v Roudnici) z Bernardova Přírodopisu živočišstva« (1905, str. 3): »Hmota houbovitá a dutina bývají vyplněný dužní nebo číškem (morkem), hebkým tkanivem s tukem, jenž dužni dodává barvy žluté.« Stará čeština měla slovo čies s významem »tuk, morek«, jež by dnes znělo čís; s tím souvisí nějak nové číšek, čížek a jak jinak se ještě říká (tvar číž, čížek vznikl matením se jménem ptáka čížka a číš místo čís také nějakou nepravidelnou změnou). Je to slovo patrně málo známé a i jinak záhadné; byli bychom vděčni za zprávy, kde a v jakých tvarech a významech žije.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 3, p. 86

Previous Čekanka

Next Dolů