Časopis Naše řeč
en cz

Z našich časopisů

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Ze Sl. Ostravy nám byl poslán výpisek z Úředního listu republiky československé (č. 61, 16. bř. 1921, str. 1011). Rádi bychom jej byli doprovodili nějakým žertem, ale přiznáváme se, že nám před takovou ostudou vtip selhává. Čteme zde do slova a do písmeny takto: Dražbová vyhláška. Podepsaný úřadovi vykonavatel vyhlašuje, že dle výroku okresniho súdu pod. č. Pk 4278/20 do konkursní podstaty »Karpatiepost« naležujici amerikansky dřevený dům z nabytkem elektrického osvětleni, rovněž s elektrickým zvonkem a vodovodou za cenu vyvolánou Kč 20665 při zákročené prazského advokáta, [185]Dra Pavla Ranlitschka jako konkurzniho spravec aneb při zákročeni jeho zástupce prodavati se bude. Tato dražba dle vyroku užhorodského okresniho súdu bude se v Užhorodě (na novým naměstu č. 9) 29-ho března 1921 dopoledne O 9. hodině konati ku které koupěchtivý kupci budou povolaný s tim poznamenáným, že vyš imenovane věci movitě budou tomu prodáný, který největši obnos podá. Kupec jest zavázan koupeni dřevený dům odvěsti a kupné poplatky jako týž obratnou daň zapatiti. Dům za nižši cenu, jak jest vyvolaná nebude prodan. —

Aby tak byl ještě před třemi lety český úředník propustil v německém úředním listě vyhlášku psanou takovouhle němčinou!

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 6, pp. 184-185

Previous Vladimír Sova: Nemravní

Next Bydleti, bydliti