Časopis Naše řeč
en cz

Představený

[Answers]

(pdf)

-

(V. J.) Ve smyslu úředním (představený úřadu, obce atd.) není toto slovo germanismus, nýbrž vzniklo jako něm. der Vorgesetzte podle lat. praefectus asi v 16. stol. Tenkrát se říkalo podle lat. praeficere i »představiti« někoho domu, úřadu a pod. (postaviti v čelo); tak představil Putifar Jozefa domu svému (1. Mojž. 39, 4, Kral.). Kdyby evropské jazyky měly vymycovati všecka slova, jež v nich vznikla vlivem evropské osvěty a tedy po stránce jazykové vlivem latinským, musily by se ze základu předělávati všecky jejich slovníky. Proto máme strach z takových slov za zbytečný.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 4, p. 127

Previous Pětkrát sto tisíc

Next Přechodník

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1