Časopis Naše řeč
en cz

Umělý, umělecký

[Answers]

(pdf)

-

(J. M.) Umělecké je to, co je výtvorem umělcovým, co má vlastnosti díla umělcova anebo co s umělcem a umělci nějak souvisí; mluvíme tedy o díle uměleckém (na př. o soše, o obraze), o požitcích uměleckých, o výrazech uměleckých, o uměleckých [32]spolcích, školách atd. Umělé je to, co je výtvorem lidského umu, lidské dovednosti; opakem slova umělý je slovo přirozený, přírodní. Rozeznáváme tedy na př. půvaby přirozené a půvaby umělé, produkty přírodní (na př. víno, máslo a pod.) a výrobky umělé atd. Často má slovo umělý význam vyšší dovednosti, vědomé tvůrčí schopnosti; tak lišíme na př. epos nebo píseň národní od eposu umělého, písně umělé a pod. Z výkladu toho je tedy již patrno, že nelze mluviti o mlýně uměleckém, nýbrž o mlýně umělém, jímž míníme mlýn mnohem důmyslněji a důkladněji zřízený, než byly mlýny starší. — Slovo organický označuje to, co se jeví v organismu, čím se organismus jeví, co se svými vlastnostmi organismu podobá anebo co má nějaký vztah k organismu; mluvíme tedy o vadách organických (na př. v řeči, na rozdíl od vad způsobených návykem a pod.), o látkách organických (živočišných a rostlinných), o organické chemii, o organickém celku, organické spojitosti atd. Organisační je to, co souvisí s organisací (vnitřním účelným uspořádáním); plán, osnova, stanovy, ustanovení a pod., jimiž se řídí organisace, nazývají se pak plán, osnova atd. organisační.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 1, pp. 31-32

Previous Stejně

Next Žižka

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1