Časopis Naše řeč
en cz

Archive - volumes list

Naše řeč, volume 60 (1977), issue 1

Articles

Jan Pilař: Vyznání

František Daneš: K dvěma základním otázkám kodifikace

14 Jozef Mistrík: Kultúra dorozumievania a štylistika

19 Zdeňka Hrušková, Václav Křístek: Současný stav a výhledy českého pravopisu

24 Miloslava Knappová: Jazyková kultura a společenské fungování rodných jmen

Reviews and reports

31 Jarmila Panevová: Lexikální zásoba češtiny v číslech

34 as (= Alexandr Stich): Olomoucký bohemistický sborník

36 Eva Pokorná: Původ zeměpisných jmen

40 Miroslav Roudný: Sborník referátů a příspěvků přednesených na semináři o otázkách pojmů a terminologie tělesné výchovy

41 Miloslav Sedláček: Úvahy o reformě německého pravopisu

Short articles

51 Slavomír Utěšený: K historii slova lepenka

53 Pavel Trost: Cimbolec ‚rampouch‘

54 Pavel Trost: Štrádovat a štrachat

55 Hana Roudná: Úterý — vteřina

Naše řeč, volume 60 (1977), issue 2

Articles

57 Jaromír Bělič: Bez něj je to těžké (Zájmenné tvary jej/něj a -ň v gen. sg. m. a v gen., akuz. sg. n.)

68 Libuše Kroupová: Další sporné případy sekundárních předložek

76 Milada Nedvědová a kolektiv: Slovo psohlavec v starší české slovní zásobě

83 Emanuel Michálek: Společenské otázky v jazyce legend předhusitské doby

Reviews and reports

85 Jan Chloupek: Nad dílem Františka Svěráka

86 Hana Hrdličková, Helena Confortiová, Karel Kamiš: Sborník prací k šedesátinám Št. Peciara

93 František Cuřín: Dva sborníky věnované Josefu Jungmannovi

102 Antonín Tejnor: Sborník Linguistische Studien 24

Short articles

108 Z. Veselá, Luděk Hřebíček: Azerbajdžan, nebo Ázarbájdžán?

108 Vladimír Mejstřík: Instantní kakao

109 Běla Poštolková: Rentgenovat očima a impregnovat proti bolesti

110 Libuše Kroupová: K citoslovcím v češtině a slovenštině

Naše řeč, volume 60 (1977), issue 3

Articles

113 Marie Krčmová: Jazyk mládeže na Moravě

119 Josef Štěpán: Jazykové diference v manželství

127 Ladislav Nebeský: O jednom jevu na pomezí lingvistiky a informatiky

131 Eva Pokorná: Skloňování místních jmen na -ingen a tvoření přídavných jmen od nich odvozených

137 Alena Polívková: Začleňování francouzských místních jmen do českého textu

142 Emanuel Michálek: Z počátku českého názvosloví filozofického

Reviews and reports

147 Blažena Rulíková: Nový příspěvek ke konfrontačnímu studiu češtiny a ruštiny

151 Radoslava Brabcová: Nad překlady děl M. Laliće

155 Jana Jiřičková: Konference o významu díla Františka Palackého

158 Miloslav Sedláček: Čtvrt století časopisu Sprachpflege

160 Slavomír Utěšený: K druhému ukázkovému souboru map Českého jazykového atlasu

Short articles

165 Slavomír Utěšený: Spadla moucha do sopoucha…

167 Marie Ludvíková: Konference na vývěskách?

Naše řeč, volume 60 (1977), issue 4

Articles

169 Miloš Dokulil, Jaroslav Kuchař: Slovotvorná charakteristika cizích slov

185 František Kopečný: Nový výměr nedokonavosti českých sloves?

189 Josef V. Bečka: Substantivní shoda

206 Běla Poštolková: Sémantické kategorie samců, samic a mláďat v odborném vyjadřování zoologickém

Reviews and reports

211 Jan Balhar: Druhý díl studie o českých nářečích jihozápadních

215 Jaroslav Machač: Nový frazeologický slovník slovanský

219 Miroslav Roudný: Za profesorem Eugenem Wüsterem

Short articles

220 Antonín Tejnor: Kónizace, kónifikace

221 Hana Prouzová: Odjehlit

222 Vlasta Červená: Sporožiro, sporožirový

223 Miroslav Roudný: Jak je to s chmelem ve spisovné češtině?

Naše řeč, volume 60 (1977), issue 5

Articles

225 Redakce: Naše řeč a významná politická výročí

227 Pavel Jančák: K ukončení výzkumu městské mluvy pro Český jazykový atlas

237 Jiří Nekvapil: Krajová diferenciace jednoho slangu

243 Jana Jiřičková: Dálkové pochody a jazyková tvořivost

Reviews and reports

247 Miroslav Roudný: Ustalování a sjednocování odborného názvosloví

250 Miloslav Sedláček: Německý sborník o české koncepci jazykové kultury

253 JTH (= Alois Jedlička, Antonín Tejnor, Jiřina Hůrková): Šrámkova Sobotka k stému výročí narození Fráni Šrámka

256 Eva Macháčková: Významné jubileum našeho nejstaršího časopisu

262 Ludmila Uhlířová: O transkripci českých a slovenských zeměpisných jmen

264 Emanuel Michálek: Sto let od narození akademika Františka Ryšánka

Short articles

266 Vlasta Červená: Bezpříspěvkový

267 Miloslav Sedláček: Ten Aš, anebo ta Aš?

269 Vojtěch Pícka, Antonín Tejnor: K názvosloví složených materiálů

271 Hana Prouzová: Návykovost léků?

271 Miroslav Roudný: Chmelová rostlina, nebo keř?