dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Jsem s to,

Oldřich Hujer

[Answers]

(pdf)

-

jež nedoloženo dosud ze starého jazyka (v. N. Ř. V, 3n.), vyskytuje se v Passionále, kdež se čte: S toť jest mocný Hospodin, ežť, kohož chce, obdaruje, komuž chce, dary otejme Pass Mus. 339 (Ukázky staročeských textů rukopisných v Příloze k Listům filolog. 1878, str. 12); tak i v Pass. Klem. 139b.

Naše řeč, volume 5 (1921), issue 3, p. 87

Previous Je (mi) do něčeho, po něčem

Next Kazimír Edschmid